budzseÚjabb hét település - Bábolna, Dombóvár, Felsőzsolca, Komádi, Nagyatád, Tiszacsege városok és Gávavencsellő nagyközség - pénzügyi ellenőrzését zárta le az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Az ÁSZ a jelentésekben felhívja a figyelmet, hogy ezen önkormányzatok esetében a kormányzati adósságrendezés után is számolni kell a pénzügyi, gazdálkodási és működési kockázatokkal - írja a napi.hu

A témacsoportos ellenőrzések keretében Bábolna, Dombóvár, Felsőzsolca, Komádi, Nagyatád és Tiszacsege városok, valamint Gávavencsellő nagyközség önkormányzatának pénzügyi ellenőrzése zárult le. Az ÁSZ megállapította, hogy hat település (Dombóvár, Felsőzsolca, Gávavencsellő, Komádi, Nagyatád, Tiszacsege) önkormányzatának pénzügyi egyensúlya az ellenőrzött időszakban rövid távon nem volt biztosított, Bábolna város önkormányzatának pénzügyi egyensúlyi helyzete pedig az ellenőrzött időszakban középtávon részben volt biztosított.

Az adósságkonszolidáció után is számolni kell a kockázatokkal

Három önkormányzat esetében (Bábolna, Gávavencsellő, Tiszacsege) az állam által nyújtott törlesztési célú támogatásból a 2012. december 12-én fennálló adósságállományt és annak 2012. december 28-án fennálló járulékait kiegyenlítették. Az adósságkonszolidáció eredményeként az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzete javul, ugyanakkor a fennmaradó kötelezettségek (feladatellátás, szállítói tartozások) teljesíthetősége kockázatos - áll a jelentésekben. A további négy település (Dombóvár, Felsőzsolca, Komádi, Nagyatád) a lakónépességére tekintettel a 2013. évi adósságkonszolidációban érintett. Az ÁSZ a jelentésekben felhívja a figyelmet, hogy ezen önkormányzatok esetében a kormányzati adósságrendezés után is számolni kell a pénzügyi, gazdálkodási és működési kockázatokkal.

A jelentésekben az ÁSZ egyebek között olyan problémákra hívja fel a figyelmet, mint: a települések gyenge jövedelemtermelő képessége; a bevételek és kiadások egyensúlya; az önként vállalt feladatokhoz kapcsoló kiadások; a felvett fejlesztési célú hitelek és a deviza alapú kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségek; a pénzintézetekkel szemben fennálló és lejárt szállítói tartozások; vagy a kockázatkezelési rendszerek kialakításának és működtetésének hiányosságai. Ezek eltérő módon, de mind-mind kockázatokat hordoznak az egyes önkormányzatok számára.Az egyes önkormányzatokra vonatkozó megállapítások alapján az ÁSZ a települések polgármestereinek és jegyzőinek fogalmazott meg javaslatokat. A jelentések teljes terjedelemben az interneten a www.asz.hu oldalon érhetők el.

Az adósságkonszolidációt követően kiemelt feladat az adósságállomány újratermelődésének megelőzése, ezért az ÁSZ 2013-ban is kiemelten fókuszál az önkormányzatokra, pénzügyi gazdálkodási helyzetüket, annak szabályosságát témacsoportos ellenőrzések keretében, kockázatalapú kiválasztás alapján értékeli - állapította meg az Állami Számvevőszék legújabb vizsgálatában, meyben hét önkormányzat pénzügyi helyzetét tekintettte át. Az ÁSZ az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetét, annak szabályosságát úgynevezett témacsoportos ellenőrzések keretében, kockázatalapú kiválasztás alapján értékeli. Az ÁSZ a vizsgálat alapján isét megállapította, hogy meg kell előzni az önkormányzati adósságállomány újratermelődését. Az államháztartás helyi szintjén megjelenő gazdálkodási nehézségek, a pénzforgalmi hiány növekedése, az eladósodás az számvevők figyelmét a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetére irányította. A 2011-ben megkezdett helyzetelemzés tapasztalatai megerősítették, hogy szükség van a beavatkozásra, hiszen a pénzügyi nehézségek, az eladósodottság már az egész önkormányzati rendszer működését veszélyeztette.

Új megközelítéssel ellenőrzik a számvevők az önkormányzatokat

A helyzetelemzést 2012-ben az ÁSZ új módszertani alapokra helyezte, az egyes önkormányzatok pénzügyi helyzetét az ÁSZ a hagyományos pénzforgalmi költségvetési előirányzatok elemzése helyett a pénzintézeti gyakorlatban alkalmazott új jövedelem típusú mutatórendszer alkalmazásával elemezte. Ez az úgynevezett CLF módszer, amelynek alkalmazása esetén elkülönülnek a vagyonnal kapcsolatos, illetve a feladatokkal közvetlenül összefüggő folyó (működési) és a felhalmozási (beruházási) bevételek és kiadások. Az ellenőrzések keretében az Állam Számvevőszék értékelte az önkormányzatok adósságkezelési és likviditási helyzetét, illetve bemutatta a pénzügyi egyensúly alakulására hatással lévő folyamatokat. A számvevők feltárták az ezekre ható kockázatokat, a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntés-előkészítő eljárások szabályosságát, minősítették az ezekkel összefüggő belső kontrollok kialakítását és működését, valamint az ÁSZ által az ellenőrzött időszakban végrehajtott ellenőrzés megállapításainak hasznosulását. Az ellenőrzéseket a 2009. január 1. és 2012. június 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte az ÁSZ. A pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek állományának ellenőrzésekor a 2011. december 31-én fennálló kötelezettségek keletkezésének kezdő időpontját vették figyelembe a számvevők.

Hirdetés