penz12Az önkormányzatok adósságállománya a 2012 év végi és a 2013 első félévi adósságkonszolidációt követően mintegy 450 milliárd forintra csökkent - közölte a Világgazdasággal a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy a konszolidációban részt nem vett, nem eladósodott települések milyen kompenzációban, támogatási forrásban részesülhetnek 2014-től.

Az állam 2012-ben és 2013-ban összesen 1997 önkormányzatot és 10 többcélú kistérségi társulást szabadított meg 690,3 milliárd forintos adósságától – közölte lapunkkal a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A tárca szerint az elmúlt húsz évben az önkormányzati rendszer alulfinanszírozottsága miatt a települések jelentős része súlyosan eladósodott, tartalékait felélte annak érdekében, hogy biztosítani tudja a rá rótt feladatok ellátását és a szükséges fejlesztéseket.
Az önkormányzati rendszer 2012-2013. évi átalakítása során számos, az önkormányzatok gazdasági erejét meghaladó feladatot vett át az állam a településektől.

Az állam a múlt év végén 1700 ötezer lakosúnál kisebb település 73,3 milliárd forintnyi, és tíz többcélú kistérségi társulás 400 millió forintnyi adósságát fizette ki. 2013. év első félévében 14, szintén 5000 fő alatti lakosságszámú önkormányzat 10,3 milliárd forintos, valamint 5, az adósságrendezési eljárását idén lezárt település 0,7 milliárd forintra rúgó adósságát törlesztette elő. Ezen felül átvállalásra került 278, ötezer fő feletti lakosságszámú önkormányzat 605,6 milliárd forint összegű adóssága. A nagyobb településeknél az adósságok 40-70 százalékát vállalta át az állam. A kistelepüléseknél az egész összeget átvállalták.
Így az önkormányzatok adósságállománya a 2012. év végi és a 2013. I. félévi adósságkonszolidációt követően mintegy 450 milliárd forintra csökkent.

Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár nemrég jelentette be a hódmezővásárhelyi közgyűlésen, hogy az állam 2014. január elsejétől a városok minden adósságát átvállalná.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke a Népszabadságnak azt  nyilatkozta hogy nem ért egyet az újabb adósságkonszolidációval. Schmidt Jenő elmondta, hogy az ötszázmilliárd körüli hitelállományon nagyjából háromszáz város osztozik. Van, ahol a tartozás még a tízmilliárdhoz közelít, s a lakosságszámhoz képest talán leginkább eladósodott Hódmezővásárhelyen – ahol korábban Lázár János polgármester volt – hat és fél milliárdot tesz ki. Ezek a települések Schmidt szerint jelentős saját bevétellel rendelkeznek, képesek lennének saját erőből is visszafizetni az adósságukat. A TÖOSZ elnöke szerint a kölcsönt nem mindig ott vették fel, ahol valóban szükség volt rá. Schmidt úgy véli, hogy az újabb konszolidáció nem a felelős gazdálkodást segíti elő.

A korábban felelősen gazdálkodó, az adósságkonszolidációból kimaradt településeknek a kormányzat kompenzáció ígért. Az NGM lapunkkal közölte, hogy Belügyminisztérium kezelésében lévő EU Önerő Alap, mely az unós fejlesztések önerő igényéhez nyújt támogatást az önkormányzatok számára már a 2013. évben kiemelt támogatásban részesítette a pályázó önkormányzatokat.

Ezenfelül 2013-ban az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás előirányzatból csak az adósságkonszolidációban részt nem vett települések jutottak forráshoz, mintegy 700 millió forint összegben. A támogatás célja a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, utánpótlása és sportcélú fejlesztése, illetve a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés volt.
Az NGM szerint a kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy a konszolidációban részt nem vett települések milyen további támogatási forrásban részesülhetnek 2014-től.

Az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kabinet szeptember 7-én nyújtotta be. Az MTI szerint ebben hatályon kívül helyeznék a törvény azon rendelkezéseit, amelyek lehetővé teszik, hogy az önkormányzati adósságkonszolidációt követően a részleges átvállalással érintett települési önkormányzatoknál maradt, az adósságkonszolidációba bevonható adósságelemeket a hitelezők az államnak felkínálják átvállalásra.

Az indoklás szerint miután az adósságkonszolidáció a települési önkormányzatokat az adósságteher jelentős részétől megszabadította, nem szükséges és nem is indokolt a fennmaradt önkormányzati adósságállomány olyan további állami átvállalása, amely eltérő finanszírozási helyzetet okozna az egyes önkormányzatok között.
A módosítással hatályát veszti a törvény korábbi rendelkezése, miszerint a hitelező az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezheti az egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatással történt előtörlesztést követően az érintett önkormányzatoknál a 2012. december 12-ei adósságból fennmaradt, és az átvállalással érintett önkormányzatnak a 2012. december 31-ei adósságából az átvállalást követően fennálló adósságállománya állam általi átvállalását, az érintett önkormányzat írásos engedélyével.

Hirdetés