kirakatokNem csak a versenypiac, hanem az állami és önkormányzati szféra ingatlan-bérbeadással foglalkozó cégei és több mint 10 ezer bérlőjük számára is hátrányosnak tartja az áfa-törvény módosítását az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége (MBSZ). A két szervezet ugyanakkor üdvözli a Parlament előtt lévő áfa-törvény 58. §-a hatályba lépésének elhalasztására vonatkozó törvényjavaslatot, amely 2015. január 1-re halasztaná el módosítás hatályba lépését, továbbá bíznak benne, hogy az áfa-törvény az általuk javasoltaknak megfelelően módosul írja a portfolio.hu

Eredetileg az áfa-törvény (2007. évi CXXVII. 58.§.) 2014. július l-jével módosult volna. Jó hír azonban, hogy a napokban benyújtottak az Országgyűlés elé egy törvényjavaslatot, amely az áfa-törvény 58. §-a hatályba lépésének elhalasztására vonatkozik. Ennek megfelelően 2015. január 1-jéig elhalasztanák az új szabályozás hatályba lépését.

A módosítás lényege; hogy folyamatos (időszakos elszámolású) szolgáltatások esetén az áfa-törvény szerinti teljesítési időpont elvileg az elszámolással érintett időszak utolsó napja. Jelenleg a teljesítési időpont - azaz az adófizetési kötelezettség keletkezésének napja- a fizetés esedékessége, vagyis a fizetési határidő. A változás akkor jelentene problémát, ha a felek úgy állapodnak meg, hogy a szolgáltatás igénybevevője egy adott időszakra vonatkozó díjat előre köteles megfizetni. Az ingatlan-bérbeadási/üzemeltetési megállapodások jellemzően ilyen ügyletek. Ezekben az esetekben ugyanis az időszak utolsó napja (például minden hó 31-e) előtt fizetési kötelezettség az új szabályozás alapján előlegnek minősül, amelyre előlegbekérőt, előlegszámlát és majd az időszak utolsó napján végszámlát kell kiállítaniuk. A jelenlegi szabályozás alapján csak egy számla kiállítására van szükség.

A két szervezet tagjai által épített és üzemeltetett ingatlanokban több mint 10 ezer bérlővel kötött bérbeadási szerződést érintene kedvezőtlenül az áfa-törvény módosításának hatályba lépése. Az IFK és az MBSZ felhívja a figyelmet, hogy a módosítás miatt az érintett bérlőkkel már megkötött új szerződéseket felül kellene írni, ami bizonytalanná tenné a helyzetüket.

A helyzet megoldására az IFK és az MBSZ módosítási javaslatokat tett a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, amelyeknek megállapításuk szerint hatásuk előnyös a költségvetésre, hiszen az esetleges módosítások esetén az ÁFA megfizetésére csak az elszámolt időszak végén kerülne sor. Az általuk legcélravezetőbbnek tartott módosítás szerint a számlák teljesítés időpontja "a felek által meghatározott időpont, de legkésőbb az érintett időszak utolsó napja" legyen. Azt is elképzelhetőnek tartják, hogy a szöveg úgy módosuljon: ha a számla ellenértékének határideje megelőzi az érintett időszak utolsó napját, akkor ez a határidő legyen a teljesítés időpontja.

Hirdetés