mohos_gabor01Szakmai véleményt fogalmaz meg a járásokkal kapcsolatos jegyzői feladatokról a Megyei Jogú Városok Jegyzői Kollégiuma. Körvonalazódik, hogy mely feladatok kerülnének át a járásokhoz. A járások számáról, a járási székhelyekről és a hivatalvezetőkről még javában folynak az egyeztetések.

 A jegyzői kollégium kétnapos veszprémi konferenciája után Veszprém jegyzője, Mohos Gábor tájékoztatta az MTI-t. Elmondta: a többi között a járásokra vonatkozó törvénytervezetet is megvitatták a megyei jogú városok jegyzői. Különböző álláspontok alakultak ki, ezeket a következő napokban egyeztetik, és közös ajánlást alakítanak ki, amelyet eljuttatnak a szakminisztériumhoz.

A jegyzői kollégium szeretné, ha a törvény megalkotásánál figyelembe vennék a jegyzők álláspontját arról, hogy mely hatáskörök maradjanak a jegyzőknél, és melyek kerüljenek át a járásokhoz. A jegyzők álláspontjának respektálását a törvény megalkotásában az illetékes államtitkár, Szabó Erika is támogatta – mondta el Mohos Gábor. Közlése szerint az egyik ilyen vitatott hatáskör az építéshatóság, amelyről a kétnapos tanácskozáson sem alakult ki egységes álláspont.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára, Szabó Erika szerdán arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy a törvénytervezet szerint továbbra is a jegyzőnél maradnak azok az ügyek, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete szükséges, így például a helyi adózással, a birtokvédelemmel, a hagyatéki leltározással, a szociális ellátásokkal és támogatásokkal, az egyes, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok, valamint a helyi védelmi igazgatási ügyek.

Az országgyűléshez már benyújtott javaslat értelmében 81 államigazgatási feladat maradna a jegyzőknél, és 80-at telepítenének át a járási hivatalokra, közölt részleteket az államtitkár. A járásokhoz átkerülő feladatok között említette a személyi adat- és lakcímnyilvántartást, a gyámügyi igazgatást, a gyermek- és ifjúságvédelmet, valamint a szabálysértési ügyeket. Hozzátette: ez utóbbi ügyeket már most, április 15-étől átveszik a kormányhivatalok, ahova az érintett köztisztviselők is átkerülnek.

Széles körű társadalmi egyeztetést folytattak az érintettekkel, és társadalmi egyeztetésre is bocsátották a járások kialakításáról szóló tervezetet – hangsúlyozta Szabó Erika. Közlése szerint a jegyzők részéről teljes megértésre talál az a gondolat, hogy az állam a saját államigazgatási feladatait a saját szervezetrendszerén, azaz a járási hivatalokon keresztül végezze.

Elmondta azt is, azok az ingó és ingatlan vagyontárgyak, amelyek a feladat ellátását biztosítják, átkerülnek a járási hivatalokba. Arról egyelőre nem tudott beszámolni, hány járás lesz, hol lesznek azok székhelyei, és mely települések tartoznak majd az egyes járásokhoz. Jelezte: a járások számát kormányrendeletben szabályozzák majd, legkésőbb június 30-áig kell döntést hozni. A járási hivatalok vezetőinek jogállását érintő kérdésre azt mondta, még zajlik az egyeztetés, de a tárca szakmai álláspontja az, hogy szakember kerüljön a hivatalok élére.

Hirdetés