toosz_logoA Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felmérést készített a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban, megkeresve polgármestereket, jegyzőket és hivatali dolgozókat. Az általuk kitöltött adatlapok alapján összeállt a kép, a felmérés részletes eredménye, melyet rövid időn belül nyilvánosságra hoznak, és megküldenek az illetékes kormányzati szerveknek, annak érdekében, hogy kezdődjenek egyeztetések a szükséges és elengedhetetlen korrekciók érdekében, mert ez teszi lehetővé, hogy valóban működési hiány nélkül lehessen teljesíteni a 2013. esztendőt.

Idézzük a TÖOSZ honlapján közzétett elnöki köszönőlevélből a felmérés néhány fontos megállapítását. Ide kattintva pedig elérhető a TÖOSZ elnökének, Schmidt Jenőnek a témával kapcsolatban megfogalmazott javaslata.

„- A felmérésünk alapján biztonságosan állítható, hogy a községek, főleg a közös önkormányzati hivatalok tekintetében túlzottan alacsony létszámot ismer el a központi finanszírozás, ezért elengedhetetlen a hivatali létszám korrekció. Ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy elsődlegesen némely nem járásszékhely kisebb városok esetében a központilag elismert létszám magasabb, mint amit a feladatellátás indokol. Vagyis önmagában a községi, illetve a városi jogállás nem jelent érdemi megkülönböztetést a feladatellátásban. Ugyanis a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott önkormányzati kötelező feladatok továbbra is differenciálatlanul kerültek meghatározásra, vagyis a községek és városok hatásköre és ellátási felelőssége számtalan területen azonos, miközben a finanszírozásuk jelentősen eltér.

- A településüzemeltetés tekintetében az előzetes összesítés alapján megállapítható, hogy a központi támogatás rendszere nem megfelelően differenciált, így többek között a közvilágítás támogatása is alulfinanszírozott.

- Általános problémaként jelentkezik a gyermekétkeztetés önkormányzati feladattá tétele, különösen azon önkormányzatok esetében okoz jelentős problémát, amelyek nem rendelkeztek iskolával, viszont a településen működik speciális oktatási intézmény, amelyben jellemzően nem az adott településen lakó gyermekek tanulnak. Ugyancsak megoldatlan a bejáró gyermekek után keletkező étkeztetési kiadásnak az intézmény székhelye szerinti önkormányzat általi érvényesítése.

- Jelentős településen belüli feszültséget kelt több helyen az, hogy a polgármester bére nem jelenik meg a kötelező feladatfinanszírozás keretében. Helytelennek tartjuk, azt a kormányzati megközelítést, amely szerint a helyi finanszírozás egyik oka a polgármester javadalmazása. Megítélésünk szerint az elsőszámú településvezetőnek járó fizetés részét kell képeznie a kötelező feladatfinanszírozásnak.”

Hirdetés