szabo_erika03A szerdai kormányülésen újra tárgyalhatják a járási rendszer kialakításáról szóló törvény tervezetét, amely közel 100, köztük a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő törvény módosítását tartalmazza. A tervezet részletezi mindazon, törvényben rögzített hatásköröket is, amelyek a járási hivatalokhoz kerülnek.

Az előterjesztés benyújtását az önkormányzati érdekszövetségekkel, a szakszervezetekkel folytatott széles körű konzultáció-sorozat előzte meg. A Közigazgatási és Igazsgügyi Minisztérium januárban társadalmi vitára bocsátotta a járásokkal kapcsolatos területi tervezetét, kifejezetten azzal a céllal, hogy az érintettek véleményezhessék a munkanyagot. Az egyeztetés során 757 javaslat érkezett be, amelyeket a kormánymegbízottak segítségével dolgozták fel, s döntöttek arról, mely érdemi javaslatot kell beépíteni a készülő rendszerbe.

A társadalmi egyeztetést követően további konzultációkra került sor, amelyek keretében Szabó Erika, a minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára és helyettes államtitkárai több önkormányzati fórumon hallgatták és vitatták meg a megújuló önkormányzati és járási rendszer megújításával kapcsolatos elképzeléseket. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének megkeresésére mind a 19 megyében, két hónapon át polgármesterekkel és jegyzőkkel egyeztettek, részt vettek a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének, valamint külön az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fórumának ülésén, ahol minden önkormányzati érdekszövetség jelenlétében tárgyaltak a járási rendszer kialakítására vonatkozó javaslatról – írja a kormany.hu.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként, kirendeltségeiként jövő január 1-jével létrejövő járások és járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. A járási hivatalokhoz kerülnek a jegyző (a polgármester, a polgármesteri hivatal ügyintézője) hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi, körzeti, városi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek.

A járási hivatalok szervezetébe kerülnek az okmányirodák is, emellett a járási hivatal szakigazgatási szerveinek ügyfélszolgálati kirendeltségei is (földhivatal, nyugdíjbiztosító stb.), hogy 2013 végére valóban megvalósulhasson minden járás területén az egyablakos ügyintézés. A jelenleg működő okmányirodák bázisán létrejönnek a járási hivatalok integrált ügyfélszolgálatai, a járási kormányablakok.

A járási rendszer szakmai megalapozása érdekében kutatóintézeti szakmai tanulmány készült, amely sokrétűen tárta fel a járások történelmi előzményeit, európai gyakorlatait. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ennek alapján dolgozta ki az államigazgatási feladat- és hatáskörök szétválasztására irányuló szakmai javaslatait. A járások székhelyeit és a járások illetékességi területeit kormányrendelet fogja meghatározni, amelyet 2012. június 30-áig alkotnak meg.

Hirdetés