eurosaiAz EUROSAI Önkormányzati Ellenőrzési Munkacsoportjának tagjai szakmai tapasztalatokat osztottak meg egymással. Három számvevőszék adott tájékoztatást a legfrissebb, innovatív ellenőrzési módszerekről, azok gyakorlati alkalmazásáról.

Az önkormányzati ellenőrzéseket az európai számvevőszékeket tömörítő szakmai együttműködési szervezet, az EUROSAI tagintézményei kiemelt jelentőségű területként kezelik.

Az önkormányzati ellenőrzések legjobb gyakorlatainak és tapasztalatainak megosztását az EUROSAI Kormányzótanácsának jóváhagyása alapján 2017-ben, a litván számvevőszék vezetésével megalakult EUROSAI Önkormányzati Ellenőrzési Munkacsoport (Task Force on Municipality Audit – TFMA) szolgálja.

A munkacsoportnak, amely rendszeresen szervez ellenőrzés szakmai konzultációkat, tapasztalatcseréket, az Állami Számvevőszék is tagja.

A 2022. február 24-én, videokonferencia keretében megtartott első negyedéves találkozón 19 tagintézmény képviselői vettek részt. Litvánia és Lettország legfőbb közpénzügyi ellenőrző szervezeteinek képviselői innovatív ellenőrzési módszerek kifejlesztésével kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg. Ezek alapvetően az ellenőrzések lefedettségének bővítését és az értékelések megalapozottságának erősítését célozzák szinergiák kihasználására támaszkodva.

A litván számvevőszék az önkormányzati szociális támogatások hatékonyságának és eredményességének értékelése során hasznosítja a litván Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kifejlesztett és működtetett szociális monitoring portál folyamatosan aktualizált adatait és indikátorait.

A lett számvevőszék a közszféra pénzmosással kapcsolatos kockázatok kezelésére való felkészültségét az önkormányzatok, kormányzati szervek és jelentős állami intézmények belső ellenőrzésének a területre vonatkozó tapasztalataira, megállapításaira támaszkodva értékelte.

Az izraeli számvevőszék az önkormányzati rendszer egészének egyes kiemelt területeken történő feladatellátását értékelte átfogó célellenőrzések keretében. Ezek a COVID 19 járvány hatásainak kezelésére, az önkormányzati online szolgáltatásokra, a háztartáson belüli erőszak kezelésére, a kihasználatlan ingatlanok hasznosítására és az árvízvédelmi felkészültségre terjedtek ki.

A következtetéseket, megállapításokat az értékelt témakörökről külön-külön készített, szintetizált ellenőrzési jelentésekben foglalták össze.

A nemzetközi tapasztalatcserék eredményesen járulnak hozzá a közpénzügyi ellenőrzési módszertanok fejlesztéséhez, a közpénzügyi kontrollra vonatkozó társadalmi igényekhez való hatékony igazodáshoz, a számvevőszékek között együttműködés erősítéséhez.

(ÁSZ Hírportál)

Hirdetés