zoldnagy viktoriaAz Európai Unió helyi önkormányzatokat érintő tevékenysége: az európai közösségi jog, a tagállamok közigazgatása, a tagállamok hatáskörébe tartozik ‒ mutatott rá Zöld-Nagy Viktória az OrientPress Hírügynökség a helyi önkormányzatok lehetőségeiről szóló konferenciáján. A közigazgatási szakember elmondta: jelenleg hangsúlyos eltolódás tapasztalható a gazdasági kohéziótól a területi kohézió irányába.

Egy KÖFOP kutatási programot alapul véve a szakértő ismertette a helyi önkormányzatok működésével foglalkozó nemzetközi szervezetek három nagy csoportját. Bemutatta, hogy vannak tudományos jellegű nemzetközi szervezetek, ilyen pl. a Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet, a Helyi Autonómia Európai Kutatócsoportja és a Helyi Autonómia Obszervatórium. Ezeknek a szervezeteknek a helyi önkormányzatiság továbbfejlesztése a célja. Vannak továbbá az önkormányzatisággal tudományos jelleggel foglakozó szervezetek, és vannak kormányközi szervezetek, illetve szakmai- érdekképviseleti tevékenységet végző szervek. A vizsgált szervezetek az Európa Tanács, az Európai Unió, valamint az OECD, az Európai Települések és Régiók Tanácsa és az önkormányzati világszövetségként működő United Cities and Local Governments.

Az Európa Tanács feladata

Zöld-Nagy Viktória ismertette: az Európa Tanácsnak 47 ország a tagja. A legfőbb döntéshozó szerve a Miniszterek Bizottsága, amely elfogadja az Európa Tanács szakpolitikáit, költségvetését, munkaprogramját. A Raportőri csoportok minden önkormányzatokat érintő témát előzetesen megvitatnak, mielőtt a Miniszterek Bizottsága elé kerülnek. Fontos szervezet még a Parlamenti Közgyűlés, amely a parlamenti tagállamok erőviszonyai alapján delegált képviselőkből áll. A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusában a választott önkormányzati képviselők vesznek részt, és a sokak által ismert Emberi Jogok Európai Bírósága is emblematikus szervezet. Az Európa Tanács működtetéséért a Főtitkár felel, aki egy sokrétű szervezetrendszer élén áll. Az Európa Tanács Demokrácia Főigazgatóságának feladata a Főtitkár támogatása, Miniszterek Bizottsága raportőri csoportjainak támogatása és 8 bizottság munkájának felügyelete. A szakértő felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy az önkormányzatokkal kapcsolatos munkát nemzetközi egyezmények szabályozzák: pl. Helyi Önkormányzatok Nemzetközi Kartája, a Madridi Keretegyezmény és ennek kiegészítő jegyzőkönyvei, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája. A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusához tartozik a Helyi Önkormányzatok Kamarája, Régiók Kamarája. A három önálló bizottságból az egyik a Monitoring Bizottság, amely a tagállamokban folytat rendszeres, általános jellegű vizsgálatokat.

Zöld-Nagy Viktória röviden bemutatta a Kongresszus működését, kitérve a fontosabb ajánlások megfogalmazására. A Miniszterek Bizottsága ajánlásokat, határozatokat hoz, évente üléseznek, de a helyetteseik hetente találkoznak Strassbourgban.

Az Európa Tanács Önkormányzati Szakértői Központja 2006 óta működik: 20 eszközt dolgozott ki a demokratikus részvétel, jó kormányzás, humán erőforrás és vezetés, intézményi kapacitás, a közszolgáltatások minőségének javítása, helyi közpénzügyek, a területi és határon átnyúló együttműködésekben – nyújtott betekintést a szervezeti felépítésekbe a kutató.

Az Európai Unió helyi önkormányzatokat érintő tevékenysége

Az Európai Unió helyi önkormányzatokat érintő tevékenysége: az európai közösségi jog, a tagállamok közigazgatása, a tagállamok hatáskörébe tartozik, jelenleg hangsúlyos eltolódás van a gazdasági kohéziótól a területi kohézió felé.

A Lisszaboni Szerződés egyik nagy vívmánya, az alapvető jogok erős védelme és hogy kifejezetten elismeri a helyi és regionális autonómia elvét. A kohéziós politika lényege a partnerségi megállapodások megkötése, Európai Területi Együttműködési Programok létrehozása, működtetése, azaz a „varratmentes” Európa megteremtése. A határokon átnyúló Európai Területi Együttműködési Társulások, amelyek helyi és regionális kihívásokkal foglalkoznak, a jövőben erősen fókuszban lévő és fejlődő szervezetek – zárta előadását Zöld-Nagy Viktória.

Hirdetés