hollmanmagdoolnaIdén szeptember 22. és 24. között Siófokon megrendezett 28. Jegyző – Közigazgatási Konferencián az Állami Számvevőszéket Holman Magdolna alelnök képviselte, aki az önkormányzatok integritásával kapcsolatban összegyűjtött tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal.

Integritás: az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás alapfeltétele

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatokra. 2011-től az Országgyűlés döntése alapján az Állami Számvevőszék évente elvégzett felméréssel és annak kiértékelésével fejlesztette a közszféra integritását – emelte ki Holman Magdolna. Az ÁSZ alelnöke rámutatott: az önkéntes felmérésekben legnagyobb számban az önkormányzatok vettek részt. 2015-től az ÁSZ fokozatosan az integritás ellenőrzésére helyezte a hangsúlyt, ezzel megteremtette a korrupció ellen védettséget biztosító szabályozási környezet és integritáskontrollok rendszerszintű értékelésének feltételeit.Ezt követően bemutatta az elmúlt évek eredményeit: ellenőrzéseink nem csak a szemléletmódot illetően változtak, hanem mind technikailag, mind módszertanilag komoly mérföldköveket tudhatunk magunk mögött. A kontroll erősítésének egyik fő eszköze a digitalizáció volt, amelynek révén kiskapuk sora zárult be, módszertanunk fejlesztésén belül pedig a monitoring típusú ellenőrzések bevezetéséről kaptak információt a résztvevők.

Integritási szemlélet érvényesítése a Covid-19 világjárvány időszakában

A pandémia okozta társadalmi és gazdasági válság megnövekedett feladatok elé állítja az önkormányzatokat. Holman Magdolna hangsúlyozta: a járvány hirtelen berobbanásával egyidejűleg a korrupció veszélye is megnövekedett, amelyre az önkormányzatoknak is fel kellett készülniük. Az ÁSZ 2020 tavaszán kezdte meg az összes 3197 magyarországi önkormányzat, illetve 1284 önkormányzati hivatal integritásának, vagyis korrupció elleni védettségének jelen idejű monitoring értékelését. Mindez azt igazolja, hogy az ÁSZ értékelése akkor nyújtott támogatást a szabályok betartásához, amikor arra a legnagyobb szükség volt. Az alelnök rendkívül biztató és előremutató eredményekről tájékoztatott: az önkormányzatok és hivatalok integritásának állapota országosan 4,3 átlagos osztályzatot ért el.

Tudásmegosztás és tanácsadás

A magyarországi önkormányzatok és hivatalaik integritásának értékelése és az összevont tapasztalatok is azt igazolták vissza, hogy fontos a számvevőszék tudásmegosztó tevékenységének kiterjesztése - emelte ki Holman Magdolna. Az alelnök örömmel mondta el, komoly előrelépés, hogy az ellenőrzés során szinte mindenhol nyitottságra, teljes együttműködési készségre találtunk, amely számunkra egyértelműen azt jelzi, hogy a legtöbb helyen ma már nemcsak ellenőrként, hanem a törvényes működésüket támogató partnerként is számolnak velünk.17/2021. (VI. 16.) sz. határozatában az Országgyűlés megerősítette az Állami Számvevőszék tanácsadó tevékenységét a közpénzügyi helyzet, a közfeladat-ellátás javulása, valamint a közbizalom erősítése érdekében. Az Országgyűlés támogatása tehát tovább erősíti a célunkat, hogy széles körű tudásmegosztó, és támogató öntesztjeinkkel, elemzéseinkkel, tanulmányainkkal, véleményalkotásunkkal, illetve javaslatainkkal átláthatóbbá és eredményesebbé tegyük a közpénzek felhasználását.Ennek érdekében az ÁSZ vezetői 2010 óta évente találkoznak az önkormányzati érdekszövetségek vezetőivel. Alelnök asszony előadásában örömmel tájékoztatott a konzultációk során tapasztaltakról: az önkormányzatok szívesen fogadták az ÁSZ szakmai iránymutatását, az önkormányzati vezetők pedig hasznosítják az ÁSZ értékelésének tapasztalatait és komoly erőfeszítéseket tesznek az integritásuk erősítése érdekében. Számunkra is fontos visszajelzés volt, hogy támogató szándékunk célt ért, a rendszer pedig javul az ÁSZ ellenőrzései és támogatásának köszönhetően.

Öntesztek és online képzés

Előadásában Holman Magdolna külön hangsúlyozta a polgármester és a jegyző felelősségi körét az integritás szabályozottságának magas minőségét illetően. Ez az egyik központi eleme az ÁSZ által 2021-re aktualizált, „Az önkormányzati hivatal belső kontrollrendszerének kialakításáról és működtetéséről a 2021. évben" elnevezésű öntesztnek, amelynek kitöltésével az önkormányzatok vezetői a legfrissebb, hatályos jogszabályok alapján ellenőrizhetik, hogy az önkormányzat belső kontrollrendszerének minden területe szabályszerűen működik-e – mutatott rá az ÁSZ alelnöke.A támogatási tevékenység következő lépéseként, az Állami Számvevőszék júniusban online képzést szervezett az önkormányzatok hivatalait vezető jegyzők számára az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok megosztása, illetve a feltárt jó gyakorlatok terjesztése céljából. A képzést követően kapott rendkívül pozitív visszajelzések minden várakozásunkat felülmúlták és egyértelmű jelzésként szolgáltak arra vonatkozóan, hogy igény van egy második szint megszervezésére – emelte ki Holman Magdolna, aki megköszönte a nyitottságot és együttműködést. Hozzátette: immár közös célunk a közpénzeket átláthatóan és eredményesen felhasználó, az integritás alapú hivatali elvek érvényesülését támogató, valamint a közjót szolgáló önkormányzati rendszer kialakítása és fenntartása.

(ÁSZ Hírportál)

Hirdetés