hoffmann rozsa03A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét és a pedagógus életpályamodell elindítását emelte ki legnagyobb változásként az elmúlt négy év oktatáspolitikai intézkedései közül a köznevelési államtitkár a kormányzati ciklust értékelő csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Korántsem örököltek ideális helyzetet 2010-ben, egy szétaprózott iskolarendszerben, óriási különbségek voltak az egyes intézmények között – mondta Hoffmann Rózsa az MTI jelentése szerint. – Az állam nem tudott élni felelősségével a köznevelés működtetésében. A tartalmi szabályozás hiányzott, olyan Nat határozta meg a kereteket, amelyben csak a kompetenciákat várták el a tanulóktól. Súlyos pénzhiány és nagyon sok pazarló intézkedés jellemezte a rendszert, a pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülése rendkívül alacsony volt - sorolta Hoffmann Rózsa, aki utalt arra, hogy 17 ezer pedagógust bocsátottak el az előző kormányok idején, s 2181 közoktatási intézményt zártak be. Ennek hatására az eredmények folyamatosan romlottak - mondta, és emlékeztetett a legutóbbi PISA-felmérés adataira.

A kormány intézkedéseit sorolva kitért az új köznevelési törvény elfogadására, szólt arról, hogy állami fenntartásba vették az önkormányzati iskolákat, létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Utóbbi működése sokkal takarékosabb oktatásirányítást eredményezett - állapította meg Hoffmann Rózsa, aki szerint a működési döccenőktől eltekintve a Klik beváltotta a hozzá fűzött oktatáspolitikai célokat. Semmi olyan nincs a működése körül, ami aggodalomra adna okot. Arra a kérdésre, hogy valóban 57 millárdos-e a hiány, azt mondta: szó sincs róla. „Egyetlen iskolát sem kellett bezárni, vagy átadni bizonytalan hátterű alapítványoknak” - jegyezte meg az államtitkár.

Kitért arra, hogy javult minden térségben az iskolák szakos tanárokkal történő ellátottsága, az átcsoportosításoknak megvan a jogi alapja. Az intézmények tárgyi feltételei is sok helyen jobbá váltak. Tapasztalatai szerint az önkormányzatok megértették, elemi kötelességük és érdekük, hogy az iskolák működését segítsék adott esetben a törvényi kötelezettségen túl is.

Óriási változást hozó intézkedésként említette a pedagógus életpályamodell bevezetését. Kiemelte: ez azt szolgálja, hogy javuljon a köznevelés színvonala, eredményessége és ezzel párhuzamosan jobbá váljon a pedagógusok helyzete. Első lépcsőként tavaly szeptemberben volt jelentős béremelés, a továbbiakról jogszabály rendelkezik. 160 ezren kaptak béremelést, több mint 80 százalékuk több mint havi 40 ezer forintos növekménnyel számolhatott.

Újdonság e tanévtől még, hogy törvény a társadalmi igényekhez igazodva az általános iskoláknak kötelezővé tette a délután négyig, igény esetig 5-ig tartó nyitva tartást, és foglalkozások biztosítását. A felső tagozatosok több mint 30 százaléka részt vesz ezeken. Hoffmann Rózsa elmondta: az iskolák visszajelzései alapján ahol nőtt a részvétel, ott a tanulmányi eredmények is jobbak lettek. Beszámolt a mindennapos testnevelés bevezetéséről is, és azt mondta: egyértelműen pozitív volt a fogadtatás. Bár komoly létesítményhiányok vannak még sok helyen, nagyon komoly uszoda- és tornaterem-építés valósul meg.

2015 szeptemberétől kötelező lesz 3 éves kortól az óvoda. Az érettségi feltétele lesz 50 óra közösségi munka végzése - említett további változásokat Hoffmann Rózsa, aki kitért az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan bevezetésére is. Információi szerint minden konfliktus nélkül zajlik ezek oktatása. A jövőre nézve kiemelte: intenzív lépések várhatók az érettségi rendszer felülvizsgálatánál, a művészeti nevelést is napirendre tűzték, és a kollégiumok rendszerével szintén kiemelten szeretnének foglalkozni.

Hirdetés