asztanacsAz ÁSZ által „SEGÍTHETÜNK? – Az Állami Számvevőszék hasznosulási diskurzusa" címmel tartott hasznosulási kerekasztal beszélgetésen a résztvevők az önkormányzatok működésébe nyerhettek betekintést, és első kézből kaphattak választ olyan izgalmas kérdésekre, mint hogy mikor tekintjük az önkormányzatot jól irányítottnak, vagy melyek az önkormányzatok vezetésének kulcskompetenciái. Az eseményen az előadók külön kitértek arra a kérdésre is, hogy miképpen hasznosulnak az ÁSZ ellenőrzései.

Az október 7-i kerekasztal beszélgetés első részén dr. Nagy Imre felügyeleti vezető (ÁSZ) moderálásával részt vett Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, Szeles Szabolcs, Győr alpolgármestere, Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere és Salamon Ildikó, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője.

Mikor tekinthetünk jól irányítottnak egy önkormányzatot?

Szita Károly véleménye szerint akkor jó egy város működése, ha először is rendben és gyorsan be lehet jutni az adott településre, emellett van elég munkahely, nyugalom, illetve az alapellátások is hiba nélkül működnek. Felidézte, hogy 30 éve van önkormányzati rendszerük, illetve kiemelte, hogy a két legsikeresebb törvény, amelyek ebben az időszakban születtek az a választójogi, illetve az önkormányzati törvény. Az első ugyanis a demokrácia, a második pedig az önrendelkezés meglététét biztosítja. Kihangsúlyozta, hogy a polgármesterek nem csupán az önkormányzatok polgármesterei, hanem az adott településeké is, így fontos, hogy ebben a szellemben vezessék azokat. Szita Károly szerint akkor jól irányított egy önkormányzat, ha a közpénzt szabályosan elköltve, a lehető legtöbb eredményt képes elérni. 

Szemereyné Pataki Klaudia a humánpolitikát és az ehhez kapcsolódó feladatokat emelte ki. Véleménye szerint ugyanis a hasznosulás főként azok alapján mérhető, akik a feladatokat elvégzik. Elmondása szerint bár a teljesítményalapú bérezést bevezették a közszférába, továbbra is óriási különbségek vannak a hatékonyság terén az önkormányzati dolgozók között. Rámutatott egy olyan módszertan kidolgozásának a szükségességére, amely hatékonyan méri a teljesítményeket, és lehetőséget ad a differenciálásra is. Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy egy önkormányzat esetében a bérköltség a legjelentősebb tétel.

Pávkovics Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak a szabályossággal, hanem a hatékonysággal, a források eredményes elköltésével is foglalkozni kell. Úgy véli, hogy a feladatfinanszírozás mellett fontos, hogy a vállalkozói önkormányzat is szerepet kapjon, illetve, hogy megtörténjen a kettő egyensúlyának a megteremtése is. Pávkovics Gábor a közpénz elköltésnek három célterületét emelte ki: a közfeladat finanszírozást, a közbeszerzési eljárások rendszerét, illetve a vagyongazdálkodást. Mohács Város polgármestere rámutatott, hogy különböző méretű önkormányzatok vannak, és a kis települések teljesen más feladatokat látnak el, mint a nagyobbak. Mohács például már elég nagy település ahhoz, hogy az önkormányzatnak összetett feladatai legyenek, ám nem elég nagy ahhoz, hogy fel tudja építeni az ehhez szükséges apparátust.

Szeles Szabolcs szerint a jól irányított önkormányzat kérdését több nézőpontból érdemes megvizsgálni, attól függően, hogy azt egy hivatal, egy cég vagy éppen a lakosság szempontjából közelítjük meg. Egy önkormányzatnak mindenkinek meg kell felelnie és ez komoly kihívást jelent. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban többször is gyorsan kellett döntéseket hozni, így a kockázatokat nem minden esetben tudták teljeskörűen feltérképezni.Véleménye szerint a választók akkor elégedettek egy önkormányzattal, ha azt újraválasztják. Fontos azonban látni, hogy a választók a saját hangulatukat befolyásoló tényezőkből indulnak ki, azonban ez nem mindig van összhangban a regionális célokkal. Ezzel szemben, a kormány számára az a jól irányított önkormányzat, amely szabályszerűen és hatékonyan végzi a feladatait. Szeles Szabolcs emellett hozzátette, hogy a digitalizáció és az informatikai fejlesztések területén sikerült Győrnek jelentősen előrelépni a közelmúltban, illetve további fejlesztéseket is terveznek a városban.

Salamon Ildikó, az ÁSZ felügyeleti vezetője egyetértett azzal, hogy a jó működés megítélése sokszor eltérő szempontok kérdése. Az ÁSZ alapvető feladata, hogy a közpénzügyeket előmozdítsa, ebből a megközelítésből pedig akkor működik jól egy önkormányzat, ha a jogszabályokat betartva, célszerűen, eredményesen és hatékonyan gazdálkodik. Az ÁSZ felügyeleti vezetője kiemelte továbbá a jól működő belső szabályrendszer, a kockázatkezelési és monitoring rendszerek, valamint a kontrollok kiépítésének a fontosságát. Ezek azok a feltételek, amelyek a célszerű és hatékony gazdálkodás megvalósításához biztosítják az alapvető kereteket.

Milyen kihívások jelentkeznek egy önkormányzat irányítása során?

Pávkovics Gábor a szervezetépítést tekinti az egyik legnagyobb kihívásnak. Rámutatott, hogy bár Mohács nagyobb, mint egy falu, nagyjából egy olyan szervezetet tudnak felépíteni, mint ami egy nagyobb faluban rendelkezésre áll. A polgármester kiemelte emellett annak a fontosságát, hogy minden település olyan beruházásokat végezzen, amelyeket később hatékonyan, eredményesen és biztonságosan képes működtetni.

Szita Károly szerint komoly kihívást jelent az agglomerációk kialakítása, ugyanakkor rendkívül fontos a kistelepülések népességmegtartó képességének az erősítése. Hozzátette, szerencsésnek gondolja, ha van kontroll a munkájuk felett, hiszen egy külső szemlélő más szemüvegen keresztül tud ránézni a működésükre.

Szeles Szabolcs kiemelte, hogy jelenleg a pandémia miatt folyamatosan változó környezet okozza a munkájukban a legnagyobb kihívást. Az alpolgármester egyetértett Szita Károllyal, hogy az agglomerációs kérdés is komoly terhet ró az önkormányzatra, hiszen folyamatosan költöznek el a városból, ugyanakkor érkeznek is új lakók. Ebben a gyorsan változó környezetben nem könnyű az alapellátásokról gondoskodni.

Szemereyné Pataki Klaudia a digitalizációs elvárásoknak való megfelelést tartja a legfőbb kihívásnak, hiszen már nincs olyan terület, amit ez ne érintene. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a rendszerre történő áttérés komoly kockázatot jelent. Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere rámutatott továbbá a településüzemeltetés összetett folyamatára, amely kapcsán szintén fontos lenne a digitális megoldások bevezetése. Ehhez azonban nagy szükség van arra, hogy megfelelő segítséget kapjanak az önkormányzatok.

Pogácsás Tibor a témához kapcsolódóan kiemelte annak a fontosságát, hogy az önkormányzatok közötti együttműködés az előtérbe kerüljön a jövőben, még akkor is, ha ez olykor súlyos politikai vitákat nyit meg. További kihívásként említette az okos technológiák bevezetését, ahol ugyan történtek óriási előrelépések, még nem állnak ott, ahol tartani szeretnének. Fontos, hogy az önkormányzatok be tudjanak csatlakozni ebbe a világba, és ehhez segítségre van szükségük. Elmondta, hogy természetesen pénzügyi/gazdálkodási tanácsadóként az ÁSZ nem léphet be a rendszerbe, azonban az okos megoldások jogszabályi hátterének értelmezésében jelentős támogatást nyújthat. Mindez rendkívül fontos, hiszen a közeljövőben a digitalizáció fogja eldönteni, hogy az önkormányzatok versenyképesek lesznek-e.

Hogyan hasznosulnak az ÁSZ ellenőrzései és elemzései, illetve hogyan lehetne hatékonyabb az ÁSZ ellenőrző munkája?

Az ÁSZ tanácsadó szerepe és munkájának hasznosulása az ellenőrzési tapasztalataihoz kötött, ezek alapján tud tanácsot adni. Salamon Ildikó szerint, ha hasznosulásról beszélünk, akkor fontos meghatározni azt a területet, ahova szeretnénk eljutni. Megfogalmazása szerint közpénzügyi szempontból minden olyan esemény hasznosulásnak tekinthető, amely a közpénzügyek állapotát előmozdítja. Szemereyné Pataki Klaudia az ÁSZ tanácsadó tevékenységének keretében az öntesztek rendszerét üdvözölte. Véleménye szerint, az öntesztek nagyon hasznosak, egyfajta mankóként támogatják az ellenőrzötteket.

Szeles Szabolcs a tanácsadó levelek, illetve az ellenőrzöttek és az ÁSZ közötti élénk párbeszéd fontosságát emelte ki.

Pávkovics Gábor szerint jelenleg az önkormányzatok többségénél nincs meg az az apparátus, amely biztosítani tudja a szabályosságot, így mindenképp szükség van a segítségre, illetve a hatékony párbeszédre.

(ÁSZ portál)

Hirdetés