halasz_janos02Az óvodák kivételével az összes eddigi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény állami fenntartásba kerül január 1-jével, az önkormányzatok pedig működtetői szerepet kapnak. A tanév megkezdődött, az oktatásban tevékenykedők és érintettek azonban nyugtalanok, mert úgy vélik, keveset tudnak a várható változásokról.

A kormány szándéka az, hogy a változásokból az intézményekben dolgozók és különösképpen az intézményekben tanulók minél kevesebbet vegyenek észre, biztosítjuk a pedagógusokat, hogy aggodalomra nincs ok – mondta egy parlamenti interpellációra válaszolva Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára.

A pedagógusok foglalkoztatása az önkormányzati és megyei intézményfenntartó központok által fenntartott intézményektől átkerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, tehát a munkáltató személyében jogutódlás következik be – mondta el az államtitkár. Egy állami intézményfenntartó központ jött létre, amelynek területi szervei lesznek a tankerületek. A megyeközponti tankerület a fenntartói jogokat a fenntartásába került köznevelési intézmények vonatkozásában a Klebelsberg Központon keresztül gyakorolja.

Az intézményvezetők hatáskörében különösen az intézmény szakmai vezetése, a pedagógiai munka megszervezése, a szülőkkel, a működtetővel, a fenntartóval való kapcsolattartás, az intézmény napi életének szervezése, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntéshozatalok lesznek.

Ha a pedagógus rendkívüli szabadságra, táppénzre akar menni, akkor előzetesen az intézmény vezetőjének kell szólnia, ahogy ezt eddig is tette. A helyettesítés megszervezése is az igazgató feladata, illetve tartós helyettesítés esetén a tankerületé, az igazgató közreműködésével.

A pedagógusok minden szakmai eszközigényükkel az intézményvezetőkhöz fordulhatnak, ahogy eddig sem a fenntartóval kellett közvetlen kapcsolatot tartaniuk, ezután is az intézményvezető lesz a napi munkájuk irányítója. Az eszközök beszerzése a működtető, a taneszközök biztosítása a fenntartó feladata.

Az átvett intézményekben a pedagógus és pedagógusi munkát segítő munkakörökben foglalkoztatottak esetében 2013. január 1-jétől a munkáltató személyében várható változás. Ezt a jogutódlás meghatározásával új jogszabályok útján rendezi a jogalkotó, még ebben a félévben.

A pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérét az állam fogja fizetni, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján készített besorolások szerint. A pedagógusok bérezésében az új előmeneteli rendszer, az életpályamodell bevezetése hozhat jelentős változást, de erre csak a 2011-ben elfogadott nemzeti köznevelési törvénynek a 2013. szeptember 1-jével hatályba lépő rendelkezései alapján kerülhet majd sor.

A nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak bérét, munkaköri leírását a munkáltató határozza meg a hatályos jogszabályok alapján. Munkáltatójuk az intézmény működtetője lesz 2013. január 1-jétől kezdődően.

Hirdetés