aktaA járásokról szóló törvényt március 30-án nyújtotta be az Országgyűlésnek Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter. Ennek részleteiről Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár beszélt sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Az államtitkár felidézte, hogy 2010-ben egy bürokratikus, széttagolt és átláthatatlan rendszert örökölt meg a Nemzeti Ügyek Kormánya, mely programjában vállalta, hogy változtatni fog ezen. Első lépcső volt a regionális államigazgatási hivatalok „megyésítése”, melyek alkotmánysértő módon működtek. Az újonnan kinevezett hivatalvezetők segítettek abban a munkában, aminek az eredményeként létrejöttek a fővárosi és megyei kormányhivatalok, melyek a területükön működő szakigazgatási szervekből tizennégyet integráltak - mondta.

Szabó Erika úgy fogalmazott, hogy a járás lesz a legkisebb területi államigazgatási szint, amely a kormányhivatal részét képezi, és a legközelebb helyezkedik el az állampolgárokhoz. Hiszen - mint mondta - a végső cél az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfeleknek csak egy helyet, a kormányablakot kelljen ismernie hatósági ügyeik intézésekor. Ezt a rendszert országosan 2013 végéig építik ki - húzta alá.

A járásokról szóló törvény részleteiről szólva elmondta: a járási hivatalok olyan államigazgatási feladatokat vesznek át a jegyzőktől, melyeket az elmúlt húsz évben az állam pusztán kényelmi szempontok miatt telepített a jegyzőkre. Hangsúlyozta, hogy nem önkormányzati feladatokról van szó, hiszen a kormány az államot szervezi és szeretné azt területi szinten is hatékonyabbá tenni.

A benyújtott javaslat nyolcvanegy államigazgatási feladatot (pl.: helyi adózás, birtokvédelem, hagyatéki leltározás) hagy a jegyzőnél és nyolcvanat (személyi adat és lakcím-nyilvántartás, útlevél-igazgatás, gyámügy, gyermek és ifjúságvédelem) telepít át a járási hivatalokhoz. Megjegyezte, hogy a szabálysértési ügyeket már április 15-től átveszi a kormányhivatal, valamint az okmányirodák és a járás területén működő szakigazgatási szervek is a járási hivatalok részét fogják képezni. Emlékeztetett, hogy a feladat súlya miatt széleskörű egyeztetések zajlottak, ahol óriási érdeklődést tapasztaltak, a jegyzők pedig megértéssel fogadták a feladatok átcsoportosítását.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a járási hivatalokban az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők - már kormánytisztviselőként - fogják ellátni a feladatukat 2013. január elsejétől, valamint a feladatvégzéshez szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyak is átkerülnek. Ezzel tehát - tette hozzá - sem beruházás, sem a bürokrácia méretének növelése nem szükséges az új rendszer kialakításához.

Hangsúlyozta: amit eddig egy kistelepülés polgármesteri hivatalában el lehetett intézni, azokat ezután is lehet majd helyben kezdeményezni, hiszen a járási hivatalból ügysegédek érkeznek. Hozzátette: több településen működik majd kormányablak, ahol helyben lesznek elérhetőek a szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatai.

(kormany.hu)

Hirdetés