somogyA három és fél évvel ezelőtt elkezdett közigazgatási reform eredményeként ma minden eddiginél nagyobb a helyi önkormányzatok, a megyei központok szerepe - hangoztatta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Kaposváron, a Somogy Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén, a megyehét nyitórendezvényén.

"Ma nemcsak Somogy megye hagyományait ünnepeljük, hanem egyben ünnepeljük az új megyei rendszer, az új közigazgatási rendszer sikereit is" - fogalmazott a politikus az eseményen, amelyen megemlékeztek az 1498. január 6-án II. Ulászló király által a vármegyék közül elsőként Somogynak adományozott címer- és pecséthasználati jog 516. évfordulójáról.

A három és fél évvel ezelőtt megkezdett közigazgatási reformról szólva a tárcavezető azt mondta: a közigazgatás minden szereplője számára mind a területi intézményszervezés, mind a hatáskörök, mind a finanszírozás tekintetében újdonságokat hozó átfogó reform célja, hogy új egyensúlyt teremtsenek az állami és az önkormányzati szerepek között.

Ennek jegyében alakították ki megyei szinten az egységes államigazgatási intézményrendszert a kormányhivatalok létrehozásával, a járásokat, mint államigazgatási szintet, és választották szét a hatásköröket az önkormányzatok, illetve az államigazgatási szervek között, továbbá ennek jegyében vállalta át a központi költségvetés az önkormányzatok által önhibájukon kívül, a feladatok teljesítése érdekében felvett adósságokat - sorolta az intézkedéseket Navracsics Tibor.

A politikus úgy vélekedett, hogy a reform vége felé már levonhatják a tanulságokat is. Kiemelte, hogy Magyarországon "meg lehet valósítani olyan alapvető reformot, hogy abban mindenki egyetértését meg tudjuk szerezni", továbbá, hogy "a megye ismét erős szereplőként jelenik meg a magyar politikában". Megjegyezte: a megye, miközben erős államigazgatási tényező, január elsejétől fontos önkormányzati, területfejlesztési, területpolitikai szereplővé is válik, hiszen a források jelentős részét a jövőben a megyei önkormányzatok mint fejlesztéspolitikai szereplők fogják beosztani.

A tárcavezető arról is szólt, hogy az önkormányzatok és a kormány nem ellenfelei egymásnak, közös céljuk "a közjóért való munkálkodás".

Hozzátette: Somogy megye és Kaposvár "csodálatos példáját mutatják, hogy megye, megyei jogú város, önkormányzatiság és államigazgatás tökéletesen tud együttműködni, és annak is kiváló példáját adják, hogy ez az együttműködés nagyszerű eredményeket hozott".

(MTI, KIM Sajtó Osztály)

Hirdetés