controlOktóber 1-től már alkalmazni kell a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait. A felkészüléshez online tananyag vásárolható az ETK zRt. webáruházában, továbbá új képzést indítunk a megfelelési tevékenységről is.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet egyértelműsíti az ebbe a körbe tartozó szervezetek feladatait, ugyanakkor számos újszerű tevékenységet is meg kell szervezni.

A legtöbb szervezetnél nincs tapasztalat a – kötelezően megszervezendő – megfelelést támogató szervezeti egység működtetésében, ezért új tanfolyamot indítunk a tevékenység bemutatására, a szükséges ismeretek elsajátításához. A képzés címe: Hatékony megfelelést támogató szervezet kialakítása és működtetése, a megfelelési tanácsadó tevékenysége a 339/2019 (XII.23) Kormányrendelet szerint

Időpont: 2020. október 8., 09-13 óráig

A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel kapcsolódó feladatok áttekintését az ETK zRt. webáruházában megvásárolható online tananyag is segítheti. Az ETK az elmúlt időszakban számos partnerét támogatta a jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelésben, és ezen tapasztalatokat is felhasználva szervezte meg augusztusban felkészítő tréningjét.

A 339/2019. (XII.23) számú Kormányrendelettel összefüggő feladatok a köztulajdonú gazdasági társaságoknál. A megfelelési funkció alapelvei és gyakorlata.

Tematika:

1. A gazdálkodó szervezetek védelmi vonalainak rendszere, az egyes szintek feladatai a 339-es tükrében
2. A 339-es kormányrendelet előzményei
3. A Takarékos törvény és a 339-es belső kontrollrendszerrel kapcsolatos elvárásai
4. A 339-es és a megfelelést támogató szervezeti egység
5. A 339-es belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírásainak teljesítése

Megrendelő

A webáruházban további tananyagok vásárolhatók a belső ellenőrzés, a compliance (megfelelés) és a kockázatkezelés témaköreiből: online tananyagok

A tananyagok ára 25.000,- Ft + áfa/ tananyag, a hozzáférések névre szólóak, és 14 napig érvényesek.

A tananyagon kívül tanácsadással is állunk rendelkezésére partnereink kontrollrendszerének fejlesztésében, a jogszabályi feltételeknek való megfelelésben.

Miskolczi Tamás

ETK Szolgáltató zRt.

Hirdetés