allami szamvevoszekTámogatja az önkormányzatok szabályos működését az Állami Számvevőszék, elnöke ennek jegyében az összes település polgármesterének és jegyzőjének elektronikus levelet küldött, amelyben 38, kockázati alapon kiválasztott település ellenőrzésének általános tapasztalatait ismertette.

38 ellenőrzött önkormányzatból a belső kontrollrendszer kialakítása 34-nél nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak – olvasható a számvevőszék hírportálján. – Ezt olyan hibák, hiányosságok indokolták, mint például az, hogy nem, vagy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozták meg a gazdasági programot, az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát, a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokat.

A beszámoló szerint a számvevőszék 2012 júliusában kezdte meg a belső kontrollrendszerek kialakításával kapcsolatos ellenőrzéseit. Az ÁSZ elsőként 38 kockázatalapon kiválasztott települési önkormányzatnál végezte el a belső kontrollrendszer 2011. évi kialakításának, valamint a belső ellenőrzés 2009 és 2011 közötti működése megfelelőségének és eredményességének a vizsgálatát.

A 38 ellenőrzött önkormányzat közül 34 helyhatóságnál nem felelt meg az előírásoknak a belső kontrollrendszer kialakítása - az ÁSZ értékelése alapján. Ezek a helyhatóságok nem mérték fel, esetenként nem is állapították meg a hivatal tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A beszámolási eljárások, a gazdálkodással kapcsolatos belső előírások, feltételek szabályozása nem történt meg. Nem jelöltek ki a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyeket, vagy a kijelölt alkalmazottak nem rendelkeztek a megfelelő iskolai végzettséggel. Nem határozták meg az adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokat, nem szabályozták a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, nem alakítottak ki a hivatal tevékenységének nyomon követését biztosító rendszert - olvasható a számvevőszéki dokumentumban.

A 34 önkormányzatnál előfordult, hogy a szakmai teljesítés igazolását és az utalványok ellenjegyzését nem az arra jogosult dolgozók végezték el. Ezen túlmenően a szakmai teljesítés igazolása és az utalvány ellenjegyzése sem szabályszerűen történt. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján az ellenőrzések 37 önkormányzatnál kár bekövetkezésére utaló adatot, tényt nem tártak fel, egy esetben viszont jogosultatlan kifizetést állapított meg a számvevőszéki vizsgálat.

A belső ellenőrzés működése 21 esetben nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Előfordult, hogy nem készítettek éves ellenőrzési tervet, vagy azt nem támasztotta alá kockázatelemzés. Az ellenőrzéseket nem végezték el, vagy nem az ellenőrzési tervben foglaltak szerint folytatták le. A belső ellenőrzés 35 önkormányzatnál nem volt eredményes, mert nem, vagy nem teljes körűen tárta fel a belső kontrollok működésének és kialakításának hiányosságait.

Az ÁSZ 2010-ben a 38 önkormányzatból nyolcnak a gazdálkodását átfogó jelleggel ellenőrizte, akkor összesen 128 szabályszerűségi és 39 célszerűségi javaslatot fogalmazott meg. Ebből 27 (16,2 százalék) javaslat csak részben, 71 (42,5 százalék) pedig egyáltalán nem hasznosult - állapították meg a számvevők a belső kontrollrendszerek ellenőrzésekor.

A jelentések az interneten itt olvashatók.

Hirdetés