vizikozMegjelent a "KEHOP-2.1.11 Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című pályázat társadalmi egyeztetésre, melynek keretében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft és a víziközmű szolgáltató és/vagy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság konzorciuma, meghatározott feltételek mellett önkormányzatok konzorciuma és víziközmű-szolgáltató konzorciuma nyújthat be pályázatot.

A felhívás keretében pályázni lehet ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére, víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztésére és víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására. A pályázat keretösszege 77 milliárd Ft.

A felhívás célja a az alábbiakban megnevezett célterületek támogatásával a víziközművek hatékonyságának növelése, a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása.

1. célterület: Regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítása, fejlesztése
2. célterület: Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztései
3. célterület: Víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása

A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2021. június 1. naptól 2022. március 31. napig lesz lehetőség.

A felhívás tervezet itt érhető el.

Hirdetés