varosliget0Kihirdetésre került a "TOP Plusz-1.3-1-21 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása" című pályázat felhívása, melynek keretében városi jogállású települési önkormányzatok és konzorciumaik nyújthatnak be támogatási kérelmet, támogatást fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumok elkészítésére lehet igényelni, a pályázat keretösszege 4 440 000 000 Ft.

A felhívás célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az Európai Parlament és a Tanács ERFA rendelet 11. cikke szerinti fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben.

Stratégiai projektet önállóan kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be, amelyeket a megyei önkormányzat az Integrált Területi Program-ben kijelölt és nevesített.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321).

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A felhívás itt érhető el.

Hirdetés