tuzifa20Újra pályázhatnak a települések szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Idén is öttmilliárd forint áll rendelkezésre e célra.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5 milliárd forintot biztosít a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.

A pályázatok beadásának határideje 2021. augusztus 31-e.A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2022. február 15-éig oszthatják ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2022. március 31-éig történhet meg.

A tüzelő szállításának költsége az önkormányzatot terheli.

A támogatás részletszabályait a vonatkozó pályázati kiírás tartalmazza.

2020-ban keménylombos tűzifa vásárlására 2058, lágylombos tűzifára 50, barnakőszénre 221, összesen pedig 2329 igénylést támogatott a Belügyminisztérium.

(BM)

Hirdetés