epuletfelujitasÚjra benyújtható Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megyében az „ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-16) pályázat, mely keretében helyi önkormányzatok igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást.

Komárom-Esztergom megye és Bács-Kiskun megye standard területspecifikus mellékletének a módosítása alapján

 • Komárom–Esztergom megye: Új benyújtási szakasz került meghatározásra, melyben a kérelmek benyújtása 2021. január 21-től 2021. február 22-ig lehetséges. A projekt elszámolható összköltségének maximuma 500 millió Ft-ban, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 20 millió Ft-ban, a maximum összege pedig 500 millió Ft-ban került meghatározásra.
 • Bács-Kiskun megye: Új benyújtási szakasz került meghatározásra, melyben a kérelmek benyújtása 2021. január 21-től 2021. február 22-ig lehetséges. A projekt elszámolható összköltségének maximuma 715 millió Ft-ban, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 10 millió Ft-ban, a maximum összege pedig 715 millió Ft-ban került meghatározásra.

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

 • többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek, illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
 • a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • helyi önkormányzatok (GFO 321);
 • megyei önkormányzat (GFO 321), kizárólag a 3.1.1/g. tevékenység vonatkozásában,
 • konzorciumvezetői státusszal,
 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322);
 • helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
 • helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);
 • többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576).

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által,
 • fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, vagy biomassza kazánrendszer telepítése,
 • napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése,
 • maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából:
 • hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése,
 • fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése,
 • megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.

A fentiek mellett támogatható továbbá:akadálymentesítés, azbesztmentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása, műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 65 489 millió Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

A benyújtási határidő a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül meghatározásra.

A felhívás itt érhető el.

Hirdetés