ovodaAz alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi játszóterek és óvodai játszóudvarok építésére, kialakítására, felújítására, eszközök és felszerelések fejlesztésére, beszerzésére, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élők egészséges testi és lelki fejlődésének segítésére.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik. Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. április 07. és 2021. május 07. között van lehetőség.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5 millió forint. A pályázat keretében igényelhető maximális támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan támogatható és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok: pályázati csomag

Hirdetés