energiA Versenyképes Magyarország Operatív Program által meghirdetett „VMOP-2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek" pályázat keretében önkormányzatok és azok konzorciumai nyújthatnak be támogatási kérelmet 100%-os támogatásra épületeik energetikai korszerűsítésére.

A Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) stratégiai célja az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a városvidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.

 • Helyi önkormányzatok
 • Megyei önkormányzat, kizárólag a "Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (SMART GRID) és okos mérés (SMART METERING) rendszer létrehozása" tevékenység vonatkozásában, konzorciumvezetői státusszal
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • Helyi önkormányzatok társulása
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A felhívás keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:

 • Épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése;
 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése és cseréje, fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;
 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése;
 • Legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása sajátvillamosenergia-igény kielégítése céljából;
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése;
 • Fosszilis-, vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás;
 • SECAP kidolgozása, SEAP felülvizsgálata illetve átdolgozása SECAP-pá;
 • Okos hálózat és okos mérési rendszer létrehozása;
 • Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése;
 • Energiaközösségek létrehozása és működtetése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A támogatási kérelmek benyújtási határideje, a felhívás véglegesítése után, területspecifikusan kerül meghatározásra.

A felhívás tervezete itt érhető el.

Hirdetés