munka1Megjelent a TOP_Plusz-3.1.1-21 - Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat, önállóan megyei önkormányzatok nyújtahtank be támogatási kérelmet vissza nem térítendő támogatásra, hogy fejlesszék a létrejövő vagy már létező foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket.

A pályázat célja, hogy az egész megyére kiterjedő már létező vagy létrejövő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják és koordinálhatják a megye gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztéseit. A felhívás keretében két projektrész támogatható:

A. Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési megállapodások
B. Munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzése, foglalkoztatásához kapcsolódó projektrész.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • Helyi önkormányzatok közül a megyei önkormányzatok (GFO 321).

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

  • Megyei kormányhivatalok (GFO 312).
  • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
  • Többségi megyei önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság GFO 57)

Az akár 100%-os előleggel igényelhető vissza nem térítendő támogatás megyénként eltérő támogatási keretből valósul meg, a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.

A felhívás benyújtása megyénként eltérő dátummal, a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.

A felhívás és a segédletei itt érhetők el.

Hirdetés