A 2024-es évre is meghirdették a Kemény Bertalan Falufejlesztési díjat, illetve a Kemény Bertalan Emléklap díjat.


A Kemény Bertalan Falufejlesztési díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat 600 fő alatti lélekszámú településen és/vagy tanyás térségben legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék- és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.

A Kemény Bertalan Emléklap azon felterjesztett személyek méltó elismerése, akik hosszú ideje (20 év) végzik falu- és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklapot az elismert személy csak a rendezvény keretében, személyesen veheti át.

Részletek

Hirdetés