piacbicskeÚjra lehetőség nyílik a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra történő pályázati kérelmek benyújtására.

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházások megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása. A felhívás hozzájárul a vidéki lakosság életminőségének javításához, ezáltal a népesség megtartásához, a helyi gazdaság fejlesztéséhez és élénkítéséhez. A Kedvezményezettek projektjeik megvalósításával a helyi vállalkozásoknak tudnak munkát és megélhetési lehetőséget biztosítani (őstermelők, helyi termék előállítók, szolgáltatók stb.).

A felhívásra támogatási kérelmet a vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek nyújthatnak be.

A felhívás keretében a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzésére van lehetőség. Továbbá hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok is a támogatható termékkörök részét képezik.

A felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan árási kategóriánként különböző módon kerül megállapításra.

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra.
A jelenlegi, nyolcadik szakaszban a pályázati kérelmek benyújtására 2022. január 18 – 2022. február 1. közötti időszakban van lehetőség.

A felhívás itt érhető el.

Hirdetés