bolcsi0A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (VEKOP-6.1.1-21 kódszámú) felhívás, amelyben Magyarország Kormánya a pest megyei bölcsődei ellátásán kíván javíani a január 27-től benyújtható kérelmekkel.

A felhívás célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeketnevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való – bővítése, új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása támogatható.

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a pest megyei intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:

  • központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
  • helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
  • országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
  • egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
  • közalapítvány (GFO 561);
  • nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
  • önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 118).

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 600 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével. Csekély összegű támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 27-től 2021. február 26-ig lehetséges.

A felhívás itt érhető el »

Hirdetés