geotermkutGeotermikus kutak létesítésére, bővítésére lehet pályázni, akár 2 Mrd Ft értékben tíz szakaszban, 20021. június 16 és 2023. 12. 31. között.

A pályázat keretében új geotermikus kapacitások létesítésére, vagy meglévők bővítésére lehet támogatási kérelmet beadni.

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és önkormányzatok, illetve azok konzorciumai nyújthatnak be pályázatot. A jelen pályázati kiírásra konzorciumi formában történő pályázat benyújtása érdekében a szervezetek a konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodást kötelesek kötni. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen valósítják meg.

A pályázati kiírás fő célja hogy hosszútávon ösztönözze a geotermikus energia alapú energiafelhasználást az energetikai célú geotermikus fúrási tevékenység pénzügyi kockázatainak csökkentésével.

A pályázat keretösszege 6 milliárd Ft. Az igényelhető támogatás összege minimum 100 000 000 Ft, maximum 2 000 000 000 Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A teljes pályázati kiírás itt érhető el

Hirdetés