muvhazAz emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – pályázatot hirdet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.

300 millió forint közművelődési támogatásra pályázhatnak azok a települési önkormányzatok, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodással működtetnek.

A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása.

A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok által vállalt önrész arányában kell megállapítani. A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft. A 300 millió forintos keretösszeg 40%-a az 1000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vagy közösségi színtér, 60%-át a fenti kategóriába nem tartozó települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő intézmény vagy közösségi színtér után kerül felosztásra.

A pályázati adatlapot a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerén keresztül lehet benyújtani.

Benyújtási határidő: 2020. augusztus 3. (hétfő) 24.00 óra

A részletes kiírás innen tölthető le.

(Emmi)

Hirdetés