tooszujA TÖOSZ kérelme alapján a szervezet „Polgármesternők a családokért” elnevezésű programját négymillió forinttal kívánja támogatni a Miniszterelnökség. Az erről szóló értesítést követően a dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere által vezetett Polgármesternői Tagozat január 21-ei első ülése a közös tervezésről és az éves munkaterv kialakításáról szólt, amelyben meghatározó lesz a társadalmi problémák hatékony kezelése és a közösségek megtartó erejének növelése.

A „Polgármesternők a családokért” program olyan célokat tűz ki, amely generációkon átívelő módon fókuszál a legégetőbb helyi problémákra, azok megoldási módozatait, lehetséges innovációit kínálva az önkormányzatoknak a jobb feladatellátás érdekében. A TÖOSZ arra kérte fel a Miniszterelnökséget, hogy csatlakozzon a „Polgármesternők a családokért” programhoz, amelynek alapvető célja a szemléletformálás az önkormányzati szektorban a szegénység elleni küzdelem, gyermek-és ifjúsági helyi kezdeményezések, generációk közötti együttműködések, idősellátás és a nők közéleti szerepvállalása terén.

Miután kérésük kedvező fogadtatásra talált, a TÖOSZ Polgármesternői Tagozat áttekintette és megvitatta a „Polgármesternők a családokért” című programjavaslat elemeit, annak végrehajtása mellett döntött és felkérte a Tagozat vezetőjét, valamint a TÖOSZ titkárságát, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a Miniszterelnökség támogatási szerződés megkötése, a terv végrehajtása érdekében.

Az elfogadott munkaterv szerint egy átfogó kérdőíves felmérést követően idén februárban, Budakeszi városában kerülhet megrendezésre a program nyitórendezvénye, amit az év folyamán regionális rendezvények, illetve szakmai tanulmányút követhet.

A program fontos eleme, hogy az azt szakmailag támogató köztiszteletben álló mentorok bevonásával népszerűsített regionális rendezvények keretében látogathatnak el az év folyamán a Polgármesternői Tagozat tagjai és az érdeklődő tagtelepülési vezetők az egyes helyszínekre.

(TÖOSZ hírek)

Hirdetés