14t XII Pius rádiószózata1931. február 12-én kezdte adását a Vatikáni Rádió, az akkori világ legerősebb rádióállomása, XI. Piusz a felszenteléskor tartott beszédében kiemelte Krisztus tanítványaihoz intézett látnoki szavait – „hirdessétek a háztetőkről…”

Vatikán időről időre igyekszik lépést tartani a világi világ fejleményeivel. Ez a felzárkózási kényszer a technika vívmányait is utoléri. A 20. század derekára már jogosan vetődhetett fel: hogy lehetne meg éppen a rádió, ez a világot igencsak átformáló újítás védszent nélkül? XII. Pius pápa 1939-ben döntött e kérdésben és az éteri szózatgyár védőjévé szent Mihály főangyalt tette. Ő a mennyei hadak vezére, a győzedelmes harcos A hét arkangyal egyike. Ünnepe szeptember 29. Bár közben mifelénk ez a nap félszázadig a Néphadsereg napja is volt – de nem ezért. 1848. őszén e napon egy csapat javarészt népfölkelő, alkalmi fegyvert-fogó lelkes magyar megfutamította a Jellasics horvát bán vezette császári hadat. A Pákozd és Sukoró közt megesett, jobbára „mezei tolongásnak” nevezhető eseményt a kegyelet léptette elő csatává. Úgymond, megszületett a forradalom néphadserege! (Közbevetve: Jellasics csak nálunk két „l”, nálunk is csak újabban, Petőfi verssora /meglehet helyesírási hibája/ óta. Eredetiben Jelačić, átírásos alakban Jelacsics vagy Jelacsity, esetleg Jelasics.)

Mindenesetre az arkangyal képein páncéllal övezve látható, jobbjában kard, baljában pajzs, lábával a tüzet lehelő ördögöt a szikláról letaszítja. Ő a nagy vezér, a mennyei seregek harcba-hívója. A védszenti kinevezést a rádió környékén nyilván indokolta, hogy Mihály feladata titokban tartani az igét, mellyel isten teremtett, s ő volt az az angyal is, aki Sion hegyén Mózeshez beszélt, ami lényegében az első rádióadásnak is felfogható.

Némileg bonyolítja a helyzetet, hogy mindez csak a rádiókra általában igaz. A védszentek szempontjából is legfontosabb orgánum, a Vatikáni Rádió saját, házi óvó szolgálattevővel rendelkezik. Ezt talán magyarázza a nyilvánvaló kiemelt szerep, hisz az Úr e földi helytartóságának, a Pápai államnak a hivatalos szócsövéről volna szó: a Vatikáni Rádió hangja – ha úgy vesszük, mégiscsak – égi szózat… Mindenesetre a létesítmény védelmezője Szent Gábor főangyal, a Nagy Hírvivő. Vagy, ha úgy jobban tetszik, Gábriel arkangyal. Az ő nevéhez kötődik az „Angyali üdvözlet”, ő hozza Máriának a hírt a megtestesülésről.

A Statio Radiophonica Vaticana hivatalosan egy Piusszal korábban, 1931. február 12-én kezdte adását. Ekkor avatta fel XI. Piusz az akkori világ legerősebb rádióállomását, melyet a Nobel-díjas Guglielmo Marconi tervei alapján valósítottak meg. Felszenteléskor tartott beszédében kiemelte Krisztus tanítványaihoz intézett látnoki szavait – „hirdessétek a háztetőkről…” – a Róma épületein is szemlátomást sokasodó antennákra utalva.
Azóta a Tiberis-part közelében, a Vatikáni Rádió Angyalvárra néző épületének második emeletén, házikápolnájából végzi védszolgálatát a Főangyal. A kápolna oltárképe az Angyali üdvözletet jeleníti meg. Ahogy a Híradás és a Hírvétel egyszerre valósul meg és testet is ölt a Szűzanya méhében megjelenített dicsfény-övezte magzat alakjában.

Eugenio Pacelli (1876 – 1958) a római katolikus egyház 260. pápájaként a XII. Piusz nevet vette fel 1939-ben. Egyházfői működésének egyik első (nem túl jelentős) lépése volt, hogy döntött a rádió védszentjének kérdésében. Alighanem felismerte a kommunikáció fontosságát. Figyelemmel kísérte a hírközlés, a médiumok jelentőségének növekedését. Ez vezethette egyik utolsó pápai megnyilatkozásában is, amikor 1957-ben Bálin napján Assisi Szent Klárát tette a televízió patrónusává. A kolostori magányban betegeskedő teremtést 1244-ben a végsőkig elkeserítette, hogy nem vehet részt a karácsonyi szentmisén. Kilátástalan helyzetében a Szentlélek sietett a szűz segítségére, s az esemény lefolyásának képeit és hangjait cellája meszelt falára vetítette! „Mi ez, ha nem a görög távol és látás fogalom, vagyis a televízió maga?” – érvelt a Pápa.

A legtöbb nagy tv és rádió ügyeit a világban egységes (többé-kevésbé) állami vállalatok bonyolítják: a BBC Londonban vagy a RAI Rómában – s ahogy sokáig az RTV Budapesten. S ahogy Klára és Mihály közös mennyei irodájában immár hatvanöt esztendeje – így hát minden fenntartás nélkül mondhatunk a végére Áment!

pm1
Képek
Fent: XII. Piusz pápa 1956. november 10-i rádiószózata: „Atyai szívünk aggódik a magyar nép ellen elkövetett gonosztettek miatt, amelyeket azért szenved, mert elkövette azt a «bűnt», hogy az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására törekedett.”

14t Gábriel

Egy ismerős Gábriel arkangyal: Zala György alkotása a budapesti Hősök terén

14t Angyali-üdvözlet

Fra Angelico: Angyali üdvözlet (1430)

14t Szent Klára

Giotto di Bondone: Assisi Szent Ferenc és Szent Klára (1296–1304)

14 t Guglielmo-Marconi

Guglielmo Marconi (1874 – 1937) rádióállomását működteti

Hirdetés