tooszkuldottTizennégy pontban foglalta össze kérését és követeléseit éves küldöttgyűlésén a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). A szervezet többek között a helyi körülményeket figyelembe vevő rezsicsökkentést, az óvodák finanszírozásának kiegészítését és a honvédelmi törvény megváltoztatását kéri a kormánytól. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a beszedett gépjárműadó 60 százalékát az államnak kell átutalniuk - és igénylik a 2011-es népszámlálás adatait is.

A TÖOSZ 2013. április 25-én Veresegyházon tartotta éves küldöttgyűlését a Szlovák-Magyar Önkormányzati Partnerségi Fórummal együtt. A szövetség legfőbb döntéshozó szerve rendezvényén több mint száz polgármester vett részt az ország valamennyi megyéjéből.

A rendezvényen Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke összegezte az elmúlt év tapasztalatait és történéseit. Beszédében kiemelt hangsúlyt kaptak az önkormányzatok életében végbement sarkalatos változások, mint például a közoktatási reform, a járási rendszer kialakítása és az önkormányzati adósságkonszolidáció. A TÖOSZ törekvései a megváltozott jogszabályi környezetben nem érvényesültek maradéktalanul. Schmidt Jenő szerint azonban a szövetség kormányzattal való együttműködése sok tekintetben eredményesebbé vált, a kormányzat a finomhangolás érdekében egyre jobban támaszkodik a legnagyobb önkormányzati szövetségre.

A küldöttgyűlés megfogalmazta a TÖOSZ kezdeményezéseit és elvárásait is:

1. A TÖOSZ üdvözli, hogy megkezdődött az önkormányzatok költségvetési helyzetének kormányzati átfogó felmérése, amely megfelelő reális alapot nyújt a szükséges korrekciók megtételére.

2. A TÖOSZ továbbra is szükségesnek tartja elsődlegesen a községek esetében a megállapított hivatali létszám felülvizsgálatát és differenciált korrekcióját.

3. A TÖOSZ szükségesnek tartja az önkormányzatok gyermekétkeztetési feladata finanszírozási kérdésének átfogó megoldását.

4. A TÖOSZ a közoktatási intézményeket működtető önkormányzatok jogos igénye alapján átfogó rendezést sürget a bejáró gyermekek utáni megfelelő állami kompenzáció érdekében.

5. A TÖOSZ egyetért az önkormányzati adósságkonszolidáció szükségességével, ugyanakkor támogatja, hogy mielőbb szülessen kormányzati támogató döntés azon önkormányzatok pozitív támogatására, amelyek nem szorultak állami segítségre.

6. A TÖOSZ fontosnak tartja, hogy az adósságrendezés a lehető legigazságosabb legyen, ezért mindazon önkormányzatok esetében is szükségesnek tartja a pozitív állami támogatást, amelyek az átlag alatti mértékben adósodtak el.

7. A TÖOSZ javasolja a 10%-os rezsiköltség csökkentése ügyében, hogy a rezsicsökkentést a helyi körülmények, a jelenlegi árképzés, valamint a közszolgáltató szervezetek nagyságának és területi ellátásának figyelembevételével differenciáltan állapítsák meg, annak elkerülése érdekében, hogy a közszolgáltató szervezetek esetleges veszteségei ne terheljék az önkormányzatokat.

8. A TÖOSZ kezdeményezi, hogy a kormány módosítsa a honvédelemről szóló törvényt, valamint annak végrehajtási rendeletét annak érdekében, hogy a polgármesterek részvétele megfelelő módon biztosított legyen a helyi védelmi bizottságokban.

9. A TÖOSZ javasolja, hogy az önkormányzati társulásokra vonatkozó törvényi szabályozás nagyobb szabadságfokot és mozgásteret biztosítson az önkormányzatoknak.

10. A TÖOSZ felhívja a figyelmet a köznevelés rendszerének átalakítása során kialakult bizonytalanságra, valamint veszélyekre.

11. A TÖOSZ szorgalmazza a kistelepüléseken lévő óvodák finanszírozásának kiegészítését, valamint a működési követelmények ésszerűsítését.

12. A TÖOSZ nem ért egyet a korábban megyei önkormányzati, majd állami fenntartású speciális feladatkörű köznevelési intézmények működtetésének március 31-i határidővel az önkormányzatok feladattá tételével. A bizonytalan mértékű működtetés költségei az érintett önkormányzatoknak nem áll rendelkezésére, így pótlólagos állami támogatás nélkül az átadásra vonatkozó döntés veszélyezteti az önkormányzatok fenntartható működését.

13. A TÖOSZ elfogadhatatlannak tartja azt a pénzügyi kormányzati álláspontot, mely szerint az elmúlt évben, illetve években be nem fizetett gépjárműadónak az idei évben történő befizetése, behajtása esetén is az önkormányzatoknak a beszedett adó 60%-át az államnak kell átutalni. A TÖOSZ kezdeményezi a szabályozás és kormányzati elvárás felülvizsgálatát.

14. A TÖOSZ sürgeti, hogy a 2011 októberében megtartott országos népszámlálási adatok településsoros, valamint megyei bontásban teljes körűen kerüljenek minél előbb közzétételre, annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok az adatokat a tervezési és stratégiaalkotási, valamint pályázati (LEADER, vidékfejlesztés, stb.) munkájuk során használni tudják.

OrientPress Hírügynökség

Hirdetés