A területi önkormányzatokhoz kerülnek jövőre a regionális fejlesztési ügynökségek. Az Országos Területfejlesztési Tanács helyett pedig létrejön az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum a területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvény módosításával.

Az országgyűlésben most megszavazott jogszabály-módosítás alapján a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős nemzetgazdasági miniszternek 2014. február 28-áig kell összehívnia az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum alakuló ülését. A fórum megalakulásától fogva jogutódja az Országos Területfejlesztési Tanácsnak. Feladata a kormány, a fővárosi önkormányzat és a megyei önkormányzatok területfejlesztési és -rendezési terveinek egyeztetése, megállapodások létrehozása, továbbá a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek és célkitűzéseinek összehangolása. Több területen véleményező, javaslattevő szerepe lesz a testületnek.

Komoróczki István tervezéskoordinációért felelős államtitkár parlamenti felszólalásában elmondta, hogy a kormány fontosnak tartja a területi önkormányzatok szerepének megerősítését. Ennek megfelelően az eddigieknél hatékonyabban működő, áttekinthetőbb területfejlesztési és területrendezési rendszer törvényi, szabályozási kereteinek kialakítására kerül sor. A hatályos törvényi szabályozáshoz képest szélesebb körben lesz meghatározva a területi önkormányzatok területfejlesztésre, területrendezésre, vidékfejlesztésre és koordinációra vonatkozó felhatalmazása.

A törvényben részletesen szerepel a fővárosi és megyei önkormányzatok feladat- és hatásköre, döntés-előkészítési, döntéshozatali és véleményezési kompetenciája, valamint koordinációs jogköre a megye településeivel és a megyei jogú városokkal való egyeztetésre. A törvény szerint a felelős miniszternek a tárgyévet követő június 15-éig kell beszámolnia a kormánynak a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatairól és a térségi fejlesztési tanácsok működéséről.

Hirdetés