tavTata város távhőszolgáltatása a jövőben új üzemeltetővel működik majd, a szolgáltatás koncesszióba adásáról rendkívüli testületi ülésen döntöttek a képviselők.

- Májusban hirdetett önkormányzatunk koncessziós eljárást, nyolc érdeklődő váltotta ki a pályázati anyagot és három pályázat érkezett. A pályázat során azokat a jelentkezőket vártuk, akik a jövőben Tata távhő-ellátását a város eszközeivel vállalja 25 évre. Ennek az időszaknak van egy koncessziós díja, melyből az első év első néhány hónapjában mintegy százharminc-millió forintot be kell fizetnie a város „kasszájába” – foglalta össze Michl József.

Az elbírálás során értékelték a pályázó által kínált árat, azaz, hogy a jelenlegi távhő-árakhoz képest milyen változást vállal, s a jövőbeni fejlesztési terveket is meg kellett fogalmazni. Amennyiben a huszonöt év után a koncessziós eljárás nem folytatódik, akkor a teljes eszközállományt a mai állapotnak megfelelő minőségben kell visszaszolgáltatnia a koncesszornak a város felé.

- A három benyújtott pályázatból kettő nem felelt meg a formai követelményeknek, a harmadik teljesítette a követelményeket. A képviselő testület nyolc igen, három nem és egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy ez a cég, azaz a Dalkia Energia Zrt. nyerte el a pályázatot. Ez a vállalat Magyarországon több városban foglalkozik távhő-szolgáltatással, így azt reméljük, hogy megnyugtató, megbízható eredmény születik a távhőt illetően. Az új szolgáltató a jövő évi fűtési szezonban már bizonyíthat – fejtette ki a város első embere.

MTI ÖS

Hirdetés