lakSzociális lakásügynökség felállítása segíthetné az önkormányzatok bérlakás-gazdálkodását, a szervezet lényegében átvállalná az önkormányzatra háruló nyomást azzal, hogy összehozza a nem lakott, üresen álló lakás tulajdonosát és a szociálisan rászoruló bérlőt - nyilatkozta a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója – írja az Index.hu.

 

Hegedüs József a 2011-es népszámlálás adataira hivatkozva elmondta, hogy 456 ezer lakást nem laknak az országban. Véleménye szerint azok több mint felét a tulajdonosokkal megegyezve a növekvő szociális lakásínség mérséklésére lehetne hasznosítani. A társaság kutatócsoportja több önkormányzattal és a Habitat for Humanity civil szervezettel együttműködve erre dolgoz ki koncepciót.

Az ügyvezető szerint az önkormányzatok a 90-es évek elején átgondolatlanul adták el a tulajdonukban lévő lakások döntő hányadát, így ma összességében alig néhány tízezer olyan otthonnal gazdálkodhatnak, amelynél a szociális szempontok az elsődlegesek. Ugyanakkor több százezerre tehető azoknak a családoknak a száma, amelyek hitel, rezsihátralék következtében, pályakezdés vagy egyéb megfontolásból változtatni szeretnének lakáshelyzetükön. Sokuknak azonban nincs pénze saját lakás vásárlására, így az önkormányzatoktól várnak segítséget.

A szorult helyzetből a kiút valamilyen átfogó szociálislakás-koncepció megalkotása lehetne. Ennek egyik eleme a szociális lakásügynökség felállítása.

A szervezet működéséhez meg kell teremteni annak anyagi, jogi hátterét. Néhány városban már megkezdődött ilyen vagy hasonló modell kialakítása. Szombathelyen már sikeres ez a fajta együttműködés az úgynevezett szociálisszálláshely-program megvalósítására - mondta Szakály Gábor, az önkormányzat szociális és családügyi bizottságának elnöke. Itt azoknak segítenek, akik alacsony jövedelműek, a lakbért sem tudják fizetni, a felhalmozott hátralék miatt pedig a bérleti viszonyukat felmondták. Számukra olyan félkomfortos szociális szállást kínálnak, amelyben a család együtt maradását az önkormányzat szociális támogatásokkal is segíti. A programban a részvétel egyik feltétele, hogy a szociális szállás lakója köteles folyamatosan együttműködni a családsegítő szolgálattal. A szolgálat iránymutatást ad a felhalmozott közüzemi hátralékok törlesztéséhez.

Szakály Gábor megerősítette, hogy a szisztéma bevált, hiszen ennek eredményeként az érintettek két év alatt már több mint 6 millió forintnyi hátralékot fizettek vissza, miközben biztos fedél volt a fejük felett. Az elnök arra is kitért, hogy a vasi megyeszékhelyen a költségvetésből az idén 50 millió forintot fordítanak 30 lerobbant önkormányzati bérlakás felújítására. A város összesen 250, üresen álló önkormányzati bérlakással gazdálkodhat.

Bodnár Ágota, a kecskeméti polgármesteri hivatal lakásgazdálkodási osztályának vezetője azt közölte, hogy a városban a szociális alapon bérbe adható 715 önkormányzati lakás döntő többsége lakott, alig néhány szabadul fel rövid időre. Kiemelte, a 115 ezres lélekszámú településen nagy az igény az ilyen otthonok iránt, tavaly például a 10 megpályáztatott lakásra 254-en jelentkeztek, közülük kellett kiválasztani szociális szempontok alapján a kedvezményezetteket.

Meglátása szerint ezért is lehet hasznos a lakásügynökség-modell kidolgozása, amely lehetőséget teremthet újabb lakások bevonására a szociális rendszerbe. Az önkormányzat a Városkutatás Kft. és a Habitat for Humanity koordinálásával most számba veszi, hány ingatlan kerülhet szóba a szociálisbérlakás-szektor bővítésére. Az adatok alapján megvalósíthatósági tanulmány készül, amely ősszel kerülhet az önkormányzati testület elé megvitatásra.

Győrött az Audi és más, ott megtelepedett üzemek munkaerőt vonzó hatása miatt különösen nagy az igény a szociális bérlakások iránt - mondta Wajzer Gábor, a városháza lakásügyi csoportjának vezetője. Az önkormányzat hozzávetőleg 4600 lakással rendelkezik, azok jelentős hányada szociális célokat szolgál, amit az is mutat, hogy 1500-1600 lakásban olyan emberek élnek, akik lakbértámogatásra jogosultak.

300 lakásban élnek olyan fiatalok, akik vállalták, hogy lakásvásárlásukhoz előtakarékoskodnak. Az önkormányzati lakások több mint fele összkomfortos és alig néhány száz komfort nélküli. A bérleti díjak viszont jócskán a piaci árak alatt maradnak, például egy kétszobás panellakásért körülbelül 20 000 forintot kell az önkormányzat részére havonta fizetni, miközben a piaci ár ennek háromszorosa is lehet.

A Rába menti város önkormányzatához évente 600-700 pályázat érkezik szociális lakásokra, ezeknek körülbelül a tizede nyer kedvező elbírálást, de sok esetben nekik is egy-két évet várniuk kell az üresedésre. A szakember elmondta: a nyertesekkel egyéves próbaidős szerződést kötnek, és ha a bérlő teljesíti a megszabott feltételeket, akkor következhet a három évre szóló megállapodás.

Hirdetés