dregelyvar01Összesen 1,1 milliárd forint értékű, feleslegessé vált állami ingatlan kerül ingyenesen huszonhat önkormányzat tulajdonába. Az ingatlanokat feladataik ellátásához használhatják fel az önkormányzatok - közölte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.

A tájékoztatás szerint egyrészt csökkennek a központi költségvetés állami vagyonnal kapcsolatos kiadásai azáltal, hogy megtakarítják a jelenleg nem vagy nem hatékonyan hasznosított ingatlanok fenntartási, üzemeltetési és őrzési költségeit, másrészt a helyi önkormányzatok ingyenesen jutnak olyan vagyonelemekhez, amelyek elősegítik feladataik ellátását – írja az MTI. Drégelypalánk például tizenegy, a honvédelmi hasznosítás szempontjából feleslegessé vált ingatlanhoz jut így hozzá, s ezeken a község önkormányzata szálláshelyeket és sátorhelyeket alakíthat ki a Drégely-várat felkereső turisták számára. A Baranya megyei Bogádmindszent két olyan közterület tulajdonjogát kapja meg, amelyeken sportpálya létrehozását tervezik.

Az állam olyan vagyonelemeket is átad helyi önkormányzatoknak, amelyek „vagyonkezelési feladataik ellátása szempontjából kedvezőbb feltételeket biztosítanak” a részükre, így több közutat és csatornát is. A kormány továbbá összesen 5,5 millió forint értékben honvédségi ingóságokat (ruhadarabokat és takarókat) juttat a Baptista Szeretetszolgálatnak, hogy használja fel hajléktalan- és szenvedélybeteg-ellátási programjaiban.

A közeljövőben megjelenő kormányhatározat szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. május 30-áig köti meg az ingatlanok tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződéseket. Az ingatlanok tételes jegyzéke a kormányhatározat mellékleteként a Magyar Közlönyben jelenik meg. A megkötendő tulajdon-átruházási szerződésekbe több garanciális feltétel épül be, például az elidegenítési tilalom megállapítása vagy a hasznosítási cél rögzítése, ez garantálja a felelős vagyonkezelés elvének érvényesülését. A Nefmi közlése szerint a kormány 2011-ben három alkalommal döntött állami ingatlanok ingyenes átadásáról.

Hirdetés