mohacs_varoshaza01Egy, Mohács Város Önkormányzatával évek óta perben - és korábban távhő-szolgáltatási díjak meg nem fizetése miatt végrehajtási eljárás alatt állt mohácsi polgár - minősíteni nem kívánt indokokból megtett - hamis hírverése alapján méltánytalanul és alaptalanul támadta meg egy köztiszteletben álló munkatársunkat a Pécsi Stop nevű internetes újság, álláspontom szerint csak azért, mivel a polgármester felesége. A hivatal vezetőjeként kötelességemnek érzem az alábbi közlemény közzétételét. (Forrás: OS)

Szekó Józsefné 21 éve áll a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában, 2001. május 1-je óta vezeti a fejlesztési csoportot. Épületgépész műszaki tanári, környezetvédelmi szakmérnöki, valamint európai uniós pályázati szakértői végzettséggel rendelkezik. A mindenkor regnáló képviselő-testülettel együttműködve mintegy másfél évtizede kezdte meg annak a hosszú távú célkitűzésnek, stratégiának, beruházás-sorozatnak a kialakítását, végrehajtását, a fejlesztésekhez szükséges pályázati források megszerzését, amelynek eredményeképpen több tucat fejlesztés, beruházás valósult meg városunkban, mintegy 40 milliárd forint értékben, amelynek mintegy 70 százalékát az általa vezetett fejlesztési csoport pályázati forrásként teremtette elő. A fejlesztési csoport vezetésében kifejtett több, mint egy évtizedes munkássága során látványos, és maradandót alkotott városunkban, érdemei, az elképzelései nyomán megvalósult fejlesztések elvitathatatlanok. A köz szolgálatában kifejtett tevékenysége, kiváló szakmai munkája elismeréseként Mohács Város Képviselő-testülete 2002-ben "Mohács Város Közszolgálati Díja" kitüntetésben részesítette.

Néhai Keresztény Lajos, a Mohácsi Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének 2009 júniusában bekövetkezett tragikus halálát követően Mohács Város Képviselő-testülete 2009. július 1. napjától határozatlan időre bízta meg Szekó Józsefnét, a Mohácsi Hőszolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával, amely társaság Felügyelő Bizottságának évekig elnöke volt azt megelőzően. Ügyvezetői díjazásának mértékét a képviselő-testület Szekó Józsefné köztisztviselői illetményének figyelembevételével állapította meg. Így összességében a két munkakör ellátásáért részesül olyan mértékű díjazásban, mint bármely más önkormányzati cégvezető.

A Mohácsi Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő társaságnak 2015 db lakás és 35 közület (óvodák, iskolák, üzletek) távhőszolgáltatását kell jelenleg is biztosítania. Szekó Józsefné napi szintű tevékeny ügyvezetése alatt az elmúlt években a Társaság folyamatosan olyan fejlesztések megvalósításán dolgozott, amelyek eredményeként a gázmotoros kiserőmű létesítésével a Dél-Dunántúlon az egyik legolcsóbb távhőszolgáltatás valósult meg a fogyasztók megelégedésére.

Dr. Kovács Mirella
Mohács Város Jegyzője

Hirdetés