Magyarországon 13 hivatalos nemzetiség van: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.


A Nemzeti Választási Iroda közzétette, mely településeken kell kitűznie a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a Nemzeti Választási Bizottságnak: a lista szerint 2730-at, míg öt évvel ezelőtt 2715 ilyen választást írt ki a bizottság.

Az NVI honlapján emlékeztetett, hogy Magyarországon 13 hivatalos nemzetiség van: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Hozzátették: a nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében ki kell tűzni a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozók száma eléri a 25-öt, vagy ha a településen a nemzetiségi önkormányzati képviselők előző általános választását követően megalakult az adott nemzetiség települési önkormányzata, és az adott nemzetiséghez tartozók száma eléri a 20-at. Akkor is ki kell tűzni a választást, ha a településen nemzetiségi köznevelési intézmény, nemzetiségi szakképző intézmény vagy nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő köznevelési intézmény működött az általános választás évét megelőző év december 1-jén.

Az NVI jelezte: az első két esetben a legutóbbi népszámlálás nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján határozták meg a településeket, ahol a nemzetiségi választást ki kell tűzni, míg a harmadik esetben az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal küldte meg a szükséges adatokat.

A nemzetiségi választást a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki legkésőbb a szavazás napja előtti hatvankilencedik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára. A helyi önkormányzati képviselők választását egy napon tartják az Európai Parlament magyar tagjainak választásával, június 9-én.

Az NVI a honlapján nemzetiségi bontásban közzétette, mely településeken kell kitűzni a nemzetiségi választást. A lista szerint összesen 2730 ilyen választást kell az NVB-nek kitűznie.

A legtöbbet, 1283-at a roma nemzetiségnek, a legkevesebbet, 16-ot a szlovénoknak. A bolgárok 39, a görögök 44, a horvátok 137, a lengyelek 60, a németek 575, az örmények 32, a románok 145, a ruszinok 60, a szerbek 68, a szlovákok 164, az ukránok 107 választást tartanak szerte az országban.

A nemzetiségi választópolgároknak regisztrálniuk kell magukat, ha részt szeretnének venni a nemzetiségi önkormányzati választáson.

Hirdetés