Átruházza a magyar államra a víziközmű-szolgáltatási ellátási kötelezettségét és az ahhoz kapcsolódó vagyonelemeket a gyulai önkormányzat.


Gyula mellett Mezőkovácsházán, Végegyházán, Medgyesegyházán, Újkígyóson, Kondoroson és Nagybánhegyesen a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. látta el mostanáig a víziközmű-szolgáltatást (ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízkezelést). A cégnek hat helyi önkormányzat, valamint a Bánhegyesi Vízszolgáltató Nonprofit Kft. a tulajdonosa. A társaságban a gyulai önkormányzat közvetlen irányítást engedő befolyással rendelkezik.

Mint az előterjesztésben olvasható, az ágazat olyan újabb jelentős problémák elé néz, mint a megnövekedett áram- és üzemanyagköltségek, valamint a szakemberutánpótlás és a bérkifizetés kérdése. A víziközmű ágazat üzemi vesztesége idén várhatóan meghaladja a félmilliárd forintot. A cég „hónapról hónapra, folyószámlahitelkeret mellett tudja biztosítani a bérek, a közterhek, a rezsi és a legszükségesebb beszerzések költségét” – írták. Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) polgármester az ülésen úgy fogalmazott: „el kell dönteni: más beruházások árán kifizetjük a veszteséget? Öntjük a vizet a feneketlen kútba? Vagy átadjuk?” Hozzátette, szóbeli megállapodások születtek már: a jövőben a szolgáltatást végző Alföldvíz Zrt. november 10-ig ajánlatot tesz valamennyi közüzemi dolgozónak. „Az integráció miatt senki nem kerül utcára, és ismerve az Alföldvíz javadalmazási rendszerét, még jobban is járnak” – jegyezte meg a városvezető. Emellett a szolgáltató Gyulán üzemmérnökséget és ügyfélszolgálatot alakít ki.

A Nemzeti Vízművek Zrt. és az illetékes minisztérium álláspontja megváltozott, az integráció részeként már nem ragaszkodnak az üzemeltető társaság megszerzéséhez – szerepel az előterjesztésben. Elegendő kizárólag a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átadása a magyar állam részére. A vonatkozó jogszabályokban is változás történt: amennyiben az önkormányzat az államra ruházza át a víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedését, úgy a fennálló, a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján felhalmozott tartozások alól mentesül – olvasható a dokumentumban. „Vagyoni előnyt eddig sem jelentett a városnak, bevételt nem termelt, a működtetésnek voltak előnyei, amelyek most megszűntek” – jelentette ki Görgényi Ernő.

A polgármester információi szerint más települések nem kaptak pénzt az átadásért; ők arról tárgyalnak az Energiaügyi Minisztériummal, hogy mekkora térítést kapnak cserébe. „Azon már nincs vita”, hogy a mintegy 450 millió forintos idei veszteséget az állam megtéríti; „ezzel a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. likviditási problémái megszűnnek”. A csatlakozás az integrációs programhoz úgy valósul meg, hogy az önkormányzat nem a társaságban lévő üzletrészét, hanem a közszolgáltatással járó feladatot és az ahhoz kapcsolódó vagyonelemeket ajánlja fel az államnak átvételre.

Amennyiben csatlakoznak az integrációs programhoz, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali, a teljes működési hiányt november 30-ig lefedő támogatást kap, amelyet - ha az integráció végbemegy - nem kell visszatérítenie. A határozati javaslatot a jelen lévő 11 képviselő támogatta, Leel-Őssy Gábor (DK) nemmel szavazott.

Az átadás-átvételt követően a szolgáltatást az Alföldvíz Zrt. látja el, amely Békés mellett Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar vármegyékben, több mint 130 településen végez víziközmű szolgáltatási feladatokat, 541 ezer embert ellátva. Az eddig is ellátott egyéb feladatok (városüzemeltetés, köztisztaság, vagyongazdálkodás, hulladékgazdálkodás, csapadékvíz-rendszer üzemeltetése) maradnak a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-nél.

A képviselő-testület határozott arról is, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-ben fennálló, egyenként százezer forint névértékű törzsbetétek tulajdonjogát 2023. december 1-jével megvásárolja Kondoros, Mezőkovácsháza, Végegyháza, Medgyesegyháza és Újkígyós önkormányzatától, valamint a Bánhegyesi Vízszolgáltató Nonprofit Kft.-től.

Görgényi Ernő arról is beszélt, hogy a tulajdonos önkormányzatok – Gyulát és Kondorost kivéve – az elmúlt években nem rendezték a veszteségeket, 2018 óta mintegy 890 millió forinttal tartoznak a közüzemi kft.-nek. Az eddigi tárgyalások alapján a Belügyminisztérium adna rendkívüli költségvetési támogatást a településeknek, amiből a 2018. és a 2021. évi tartozásaikat, százmillió forint feletti összeget kellene csak kifizetniük, a többit elengedik. „Ha nem teszik meg, peres útra kell terelni az ügyet” – mondta a polgármester.

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója november 30-ával lemondott vezetői megbízásáról.

Hirdetés