A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény kimondja, hogy a köztársasági elnök megbízatása a lemondó nyilatkozatban megjelölt, a tizenötödik napnál nem korábbi időpontban, ennek hiányában az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata meghozatalának napján szűnik meg – mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.


A Századvég jogi tanácsadója kifejtette, az alaptörvény szerint a köztársasági elnököt a korábbi köztársasági elnök megbízatásának lejárta előtt legalább 30, legfeljebb 60 nappal, ha pedig a megbízatás idő előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított 30 napon belül kell megválasztani. 

A köztársasági elnök – titkos szavazással történő – választását az Országgyűlés elnöke tűzi ki. Az alaptörvény 11. cikk (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Országgyűlés elnökéhez a – titkos – szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. A megválasztott köztársasági elnök a korábbi köztársasági elnök megbízatásának lejártakor, a megbízatás idő előtti megszűnése esetén a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz.

A leköszönő államfő hivatalosan is tájékoztatta az Országgyűlést a lemondási szándékáról. Az erről szóló nyilatkozata hétfőn jelent meg a parlament honlapján, de a dokumentumot vasárnapi, azaz február 11-i dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek. 

(Magyar Nemzet)

Hirdetés