magyar zarandokutA földcsere megszigorított szabályait tartalmazó kormányrendeletek május első napján lépnek hatályba. Földcserénél a helyben lakó, illetve a közeli lakó- vagy telephellyel rendelkező földtulajdonos lehet csak partner.

A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a cserepartner földje az elcserélni kívánt földdel azonos településen fekszik, vagy ha több a partner, akkor a cserepartnerek egyike helyben lakónak minősül. Ha több a cserepartner, akkor megengedi a cserét a rendelet úgy is, ha egyikük lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától legfeljebb 20 kilométer távolságra fekszik (közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton).

A csere feltétele minden esetben az, hogy az elcserélni kívánt földek tehermentesek legyenek és a piaci értékük közel azonos legyen. Amennyiben különbözik a két földdarab értéke, akkor a cserepartnernek vállalnia kell az értékkülönbözet megtérítését, vagy a magasabb értékű föld tulajdonosának le kell mondania az értékkülönbözetről.

Amennyiben az állam a cserepartner, úgy az ellenszolgáltatásként megtérített értékkülönbözet nem haladhatja meg a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet piaci értékének a 20 százalékát. Az állam javára megszerzett föld aranykorona-értéke nem lehet kisebb, mint a föld fekvése szerinti településen fekvő, azonos művelési ágú földek átlagos aranykorona-értéke.

Hirdetés