egyszeruKevesebb sorban állás, kevesebb benyújtandó papír, egyre több kormányablaknál is intézhető ügy – hónapról-hónapról egyre több azoknak a hivatalos ügyeknek a száma, amelyekben az állampolgárok az ügyintézés menetében és a pénztárcájukon is érezhetik a bürokrácia csökkentést.

A családtámogatásoktól a vízmérőcserén át a diákhitel ügyintézésig érezhető a változás. Eddig több mint negyven, az állampolgárokat gyakran érintő ügy intézése lett egyszerűbb, az eljárásokra vonatkozó jogszabályok módosításának köszönhetően.

Az Egyszerűsítési Program a közigazgatási reform része, és az egyszerűsítéseknek még koránt sincs vége, sőt a java még hátra van: 2013 közepére összesen több mint 200 ügyben kívánja egyszerűsíteni a lakosság életét a kormány. A program eredményeként több százmillió forintos nagyságrendben csökkennek majd a családok, háztartások terhei.

Az Egyszerűsítési Program indítását tavaly rendelte el a kabinet a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként. Célja, hogy a lakosságot érintő hatósági eljárásokat felülvizsgálja és a különböző ügyek intézésével járó, az állampolgárokra háruló adminisztrációs terheket csökkentse. 

Az egyszerűsítés során igyekeznek a felesleges bürokráciát kiiktatni az eljárásokból, s elérni azt, hogy kevesebb papírmunka, kevesebb nyomtatvány, kevesebb sorban állás, minél egyszerűbb ügyintézési folyamat segítse az állampolgárokat és egyúttal magasabb sebességi fokozatba kapcsolja magát a közigazgatást is. 

A program végrehajtásában gyakorlatilag minden tárca részt vesz, és sorra vizsgálja felül a hatáskörébe tartozó eljárásokat. Ennek köszönhetően az élet minden területén egyre egyszerűbb lesz mindannyiunk dolga. A csaknem 230 eljárásra kiterjedő Egyszerűsítési Program első ütemében eddig több mint 40 eljárást módosítottak, a változások egy része már életbe is lépett, más részük jövőre fog.

Családdal kapcsolatos ügyek

A családdal, a gyermekkel kapcsolatos ügyintézés terén számos eljárásban lesz könnyebb a szülők dolga. Csökkent az ügyintézési idő és a dokumentáció mennyisége is ezeknél az eljárásoknál. 

Évente több száz gyermek és leendő szülő dolgát könnyíti meg, hogy egyszerűbbé válnak az örökbefogadás joghatásaival kapcsolatos eljárások. A szükséges jogszabályokat már elfogadták, januárban lépnek hatályba. 

Könnyebb lett az apai elismerés jegyzőkönyvbe foglalása (bármely gyámhatóságnál, kormányablaknál, külföldön a tiszteletbeli konzulnál is intézhető). 

Júliustól egyszerűbb lett a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj (GYED) igénylése. A beadandó dokumentumok számának csökkentése mellett, az eddigi 30 napos ügyintézési határidő 18 napra csökkent. A közvetítő állami hivatalok és benyújtandó igazolások száma is kevesebb lett, így októbertől jóval egyszerűbb lesz az újszülöttbabák után nyitható Start-számla intézése a Magyar Államkincstárnál. 

Jövő áprilistól egyszerűbb lesz a gyermekgondozási segély (GYES) és az anyasági támogatás folyósítása, az ügyintézési idő és a szükséges igazolások csökkentése miatt, de már most is nagy könnyebbséget jelent az anyukáknak, hogy a kormányablakoknál is el lehet indítani ezeket az ügyeket. 

A családi pótlék és a gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításának elbírálását egy informatikai fejlesztés teszi gyorsabbá jövő áprilistól. Ugyancsak akkortól várható, hogy a kismamabérlet kiállításához kevesebb rohangálásra lesz szükség. 

Közoktatás, felsőoktatás

Az iskolakezdési támogatás igénylése, elfogadása jövő tanévtől lesz érezhetően egyszerűbb. Mivel a jövőben csak utalvány formájában igényelhető, így egyrészt az utalvány elektronikus és normál elfogadását kiszélesítik, másrészt mellőzhető lesz a számlabemutatás. Az is könnyít a munkavállalók helyzetén, hogy majd csak nyilatkozniuk kell a jogosultságról, nem mindenféle egyéb pl. iskolalátogatási igazolásokkal is bizonyítani azt. 

A főiskolai, egyetemi hallgatók életét könnyíti meg, hogy januártól az elektronikus ügyintézés kiterjesztésének köszönhetően egyszerűsödik adiákhitel ügyintézés. Elektronikus felületen is módosítható lesz a hallgatói hitel, a törlesztő részlet összege és az egyéb adatok változása. 

2012 tavaszától már az új, elektronikus rendszerben igényelhető adiákigazolvány, amely a Nemzeti Egységes Kártyarendszer első elemének tekinthető.

Munkaügyi helyzetek

Jóval egyszerűbb lett júliustól a táppénzzel kapcsolatos ügyek intézése: 30-ról 18-napra csökkent az ügyintézési határidő, speciálisabb esetekben (pl. gyermekápolás vagy baleset után járó táppénz) pedig lehetővé vált előleg kifizetése. Hasonló könnyítéseknek köszönhetően ugyancsak kevesebb fáradtságot jelent az üzemi balesethez kapcsolódó jogosultságok érvényesítése. 

Februártól az eddigi három hatóság helyett egy hatóság végzi a csökkent munkaképesség és egészségkárosodás megállapítását. 

Biztosítási jogviszony megszűnésekor a jövedelemigazolás kiadásáraszeptembertől a hatóságok nem az ügyfelet, hanem a munkáltatót „zaklatják”.

Közműszolgáltatások 

A közműszolgáltatásokkal kapcsolatos számos ügyben csökken a háztartások terhe és lesz egyszerűbb az ügyfelek dolga.Szeptembertől rövidült és egyszerűsödött a gázkészülékek és gázkazánok cseréjével kapcsolatos ügyintézés. Az eddigi 30-45 napos ügyintézés helyett a cserével megbízott gázszerelő a cserét akár 1 nap alatt is elvégezheti majd. Az egyszerűsített eljárás során nincs szükség új tervdokumentációra, nem szükséges a földgázelosztó azonnali, kötelező műszaki biztonsági ellenőrzése sem, hiszen a gázszerelő felel az előírásoknak megfelelő műszaki biztonsági kivitelezésért. A készülék cseréjét a gázszerelő a szerelési nyilatkozat és a bejelentő bizonylat megküldésével jelenti be a területileg illetékes földgázelosztónak. 

Jövő évtől egyszerűbben intézhető a gáz- és villanymérők átírása is. Évente több mint 800 ezer ilyen átírás zajlik lakáscsere, tulajdonváltás miatt, csak ez önmagában 200 millió forint megtakarítást jelenthet a felhasználók számára. Országosan egységes eljárásrend lesz, egységes határidőkkel. A szolgáltatók az eddigi akár 30 napos időtartam helyett a bejelentés kézhezvételét követően egységesen 8 napon belül el kell végezzék a helyszíni ellenőrzést. Az új fogyasztó a korábbi fogyasztó bejelentésével egyidejűleg – ugyanazon a bejelentési lapon – jelezheti a szolgáltatóknál szerződéskötési igényét. A változás bejelentését a jövőben egységes formanyomtatvány könnyíti majd meg. A gáz- és villanymérők átírása a korábbi fogyasztó földgáz- vagy villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos szerződésének megszüntetését, az új fogyasztó esetében, pedig e szerződések megkötését is jelenti.

A nagycsaládos gázárkedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó adminisztratív terhek is csökkentek szeptember 1-jétől. Ez a lehetőség mintegy 320 ezer főt érint, a változásokkal a nagycsaládosok egyszerűbb eljárásban igényelhetik a kedvezményt. Már nem írják elő a kérelem évenkénti benyújtását. A kedvezményezetteknek 2013-tól csak az esetleges változásokat kell bejelenteniük. A Magyar Államkincstár viszont köteles évenként ellenőrizni a nyilvántartásában szereplők jogosultságát. A jövő évtől egyszerűsödik a benyújtandó igénylőlap tartalma is. Az új formanyomtatványon nem kell feltüntetni a kérelemhez kötelezően mellékelendő számlán már szereplő adatokat. Jogosultanként elegendő lesz egyetlen igénylőlapot kitölteni azoknak, akik több gázmérővel rendelkeznek, és ezért az igénylőlapot eddig mérőóránként kellett benyújtaniuk. Az igénylő a gördülékenyebb kapcsolattartást telefonszáma önkéntes megadásával is segítheti.

Szeptembertől ritkább lett a mellékvízmérők cseréje is. A mellékvízmérőket 6 év helyett 8 évente, tehát ritkábban kell majd cserélni. A fogyasztók ezáltal a költségek 25 százalékát spórolhatják meg mérőóránként. 2014. január 1-jétől a szolgáltató átvállalja a főmérő utáni díjat. A cserével egy időben üzembe helyezik és – az illetéktelen használat megakadályozására – bélyegzéssel, zárral is ellátják a mellékvízmérőket. Ezt ezentúl a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozó is elvégezheti, így csak egyszer kell fogadni a vízmérő cserét végző szakembereket. 

A ház körüli munkák hatósági engedélyeztetése is könnyebb lett pl. a fák kivágásának engedélyeztetésével kapcsolatos ügyintézésben kevesebb teher hárul az ügyfélre, 2 hónapról 45 napra rövidült az ügyintézés.

Otthonteremtés

Az otthonteremtéssel kapcsolatos eljárások is sorra egyszerűsödnek. Egy, szeptember 11-én megjelent kormányrendeletnek köszönhetően 2013-tól egyszerűbb lesz a lakás előtakarékossági számla nyitása, pl. a lakás takarékpénztárak elektronikusan is kikérhetik az ingatlan tulajdoni lapját, a támogatás felhasználásának igazolására több idő lesz (90 nap helyett 120 nap). Egyszerűsödni fog a lakástámogatással kapcsolatos igény is, mégpedig úgy, hogy a jegyzőre nem lesz szükség az eljárásnál, mindent a Magyar Államkincstárnál lehet intézni.

Hazai termelők

A mezőgazdaságban dolgozók számára is számos eljárás egyszerűsödött és még egyszerűsödik a jövőben is. Amezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállítását több módon is egyszerűsítették: könnyebbség, hogy már intézhető a kormányablakokban, de 2013. januártól gyakorlatilag a felére (15 napról 8 napra) csökken a kiállítás határideje és a következő évre előre is ki lehet váltani. Ezzel együtt jóval egyszerűbb lesz az őstermelők adózása: a családi gazdálkodó maga számol jövedelmet a gazdálkodásban részt vevő családtagok részére, ezt a többi családtagnak nem kell külön-külön megtennie.

A VM több mint 20 mezőgazdasági támogatás igénylését tette jóval egyszerűbbé: könnyebben igényelhetnek támogatást pl. a baromfitartók, a borászati mellékterméket lepárló üzemek, szárított takarmány-feldolgozók.  

Magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyek

Mint ismert 2011. január 1-jétől igényelhető az egyszerűsített honosítási kérelem, azaz a kettős állampolgárság. Eddig több mint 300 ezren kérték a magyar állampolgárságot, és már több mint 200 ezren tettek állampolgársági esküt. 

A határon túli magyarok ügyintézését azonban számos más területen is segítik még: 2013 januárjától egyszerűbb lesz a külhoni pedagógusokat és diákokat illető kedvezmények érvényesítése. Egyszerűbb lesz akülhoni nyelvvizsga elismerése is. Azok a külhoni magyar diákok, akik magyar nyelvű középiskolában sikeresen leérettségiztek az államnyelvből, ezt középfokú nyelvvizsgaként tudják elfogadtatni Magyarországon és a felvételi eljárásban is többletpontokat kaphatnak. Erre már a 2013-as év eleji keresztféléves eljárásban lehetőség lesz.

Okmányok

Már az idén érezhetően felgyorsult az útlevél ügyintézés. Idén januártól lehetőség van arra, hogy az útlevelet a jelenlegi harminc napos ügyintézési idő mellett 7 napos, 3 napos vagy akár 24 órás ügyintézési idővel igényeljék az ügyfelek a KEK KH által működtetett Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán, még hétvégén is.

Közérdekű beruházások

Egyszerűbbé, gyorsabbá, olcsóbbá és ügyfélbarátabbá válik jövő júliustól akisajátítási eljárás, így egyszerűsödnek a közérdekű beruházások megvalósításához szükséges eljárások. Az erről szóló törvényjavaslat már az Országgyűlés előtt van.  

Az egyszerűsítések további üteme

Az eddig felülvizsgált 44 eljáráson túl, gőzerővel zajlik továbbiak egyszerűsítése is. Rövid időn belül összesen több mint 220 ügyben lesz könnyebb az állampolgárok dolga. A tárcák jelenleg is „nagyító alatt” nézik, hogy lehet további eljárásokat egyszerűsíteni a családdal, gyermekekkelkapcsolatban; a munkavállalás, a munkanélküli ellátás intézésében, továbbá a szociális ellátásokban, az adózásban, a mezőgazdasági ügyekben, a köz- és felsőoktatásban, az ingatlannal kapcsolatos ügyek intézésében, a közúti közlekedéssel kapcsolatos hatósági ügyekben, a nyugdíjjal, a házassággal, kapcsolatos különféle ügyintézések során, valamint az egészségbiztosítási ellátásokban.

Egyéb közigazgatási eszközök az egyszerűsítésre

Az Egyszerűsítési program mellett - amely az eljárások egyszerűsítését foglalja magába -, egyéb eszközökkel is segíti a kormány az állampolgárok dolgát. Ilyen például, hogy 2011 júliusától lehetőség van arra, hogy az ügyfelek emailen vagy SMS-ben automatikus értesítést kapjanak az okmány elkészültéről. 2011 januárjától magasabb fordulatszámra kapcsolt a közigazgatás, már naptári napokban, és nem munkanapokban számolják a hatóságok az ügyintézési határidőt. 

Ilyen segítség lesz a Nemzeti Egységes Kártya létrehozása, amely a tervek szerint több okmányt lesz képes kiváltani. Szintén az egyszerűbb ügyintézést segíti az országszerte működő 29 db Kormányablak is, ahol már közel félmillió ember ügyintézését segítették eddig. Számuk azonban a tervek szerint 2014-re 300-ra bővül, az ott elintézhető ügyek száma pedig megsokszorozódik, akár 2500 ügyet lehet majd intézni egy helyen a tervezett egyablakos ügyintézésnek köszönhetően. Az állampolgárok - különösen a vidéken élő emberek - számára ugyancsak az ügyintézés elérhetőségét szolgálják majd 2013-tól a járási hivatalok is.

A cégek terheinek csökkentése

A lakosság adminisztrációs terheit csökkentő Egyszerűsítési Program mellett számos intézkedés szolgálja a hazai vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését. Ezek egy része szintén hatósági eljárások felülvizsgálatának köszönhető. Például július 1-jétől egyszerűsödött a cégnyilvántartás. Továbbá jelentős segítséget jelentenek a hazai gazdasági szereplőknek, hogy egyszerűsödtek a közbeszerzési eljárások, a beruházási engedélyek, az Új Széchényi Terv pályázatai. Több tucatnyi - a Széll Kálmán Tervben is rögzített - intézkedésnek köszönhetően csökkentek a vállalkozók terhei

Állampolgárok bevonása az egyszerűsítésbe

Az Egyszerűsítési Programról bővebben is olvashatnak a magyaryprogram.kormany.hu portálon, emellett az állampolgárok hatósági ügyintézéssel kapcsolatos konkrét észrevételeit, jobbító ötleteit is folyamatosan várják az: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

 
Hirdetés