ffnoAz Nők és férfiak esélyegyenlősége munkacsomag mintaprojektjeit előkészítő munkacsoport ülésre 2014. április 28-30-ig került sor Budapesten – az eseményről a TÖOSZ számolt be.

Az ülésen részt vett a pilot programokban közreműködő öt – öt választott magyar és norvég női képviselő: Magyarországról Németh Violetta, büki képviselő,  Rujp Zsuzsa, Etyek alpolgármestere, Zakar Ágnes, szentendrei képviselő, Pénzes Erzsébet, Hidegkút polgármestere, Füzy Andrea abasári képviselő, Norvégiából pedig Bjørg Tingstad, Fosnes polgármestere, Hege Nordheim-Viken,  Høylandet polgármestere, Grete Bækken Mollan, Steinkjer alpolgármestere, Eva Søgnebotten, Stange alpolgármestere, Marit Voll, Verdal település képviselője. A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) képviseletében jelen volt Gunnbjorg Navik, nemzetközi szakértő, valamint Marthe Leistad Bakken, a KS nemzetközi ügyekért felelős koordinátora. A TÖOSZ-t az ülésen dr. Zongor Gábor projektvezető, Zsiros Sándorné, Alsózsolca polgármestere, a TÖOSZ női tagozatának elnöke, Sabján Katalin, projektmenedzser, Balla Mónika és Krausz Veronika, szakmai koordinátorok képviselték. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, projektpartner képviseletében Sebestyén Zsuzsa vett részt a találkozón.

Az ülés során a résztvevők betekintést nyertek a két ország önkormányzati rendszerének sajátosságaiba, a nők és férfiak esélyegyenlőségét Norvégiában és Magyarországon támogató központi intézkedésekbe, valamint a vonatkozó helyi jó gyakorlatokba. Számos élénk véleménycserére, beszélgetésre került sor a nők és férfiak esélyegyenlőségének témakörében felmerülő kihívásokkal és a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban.

Júniusban a magyar, női választott képviselők kiutaznak norvég kollégáikhoz, hogy a helyszínen, tanulmányút keretében ismerkedjenek meg a norvég jó gyakorlatok megvalósítási formáival a nemek közötti esélyegyenlőség témakörében. A magyar választott női képviselők a Norvégiában látott jó példák alapján a norvég kollegák támogatásával kidolgozzák az itthoni munka-magánélet egyensúlyáról szóló kísérleti tevékenységet, eredményeiket pedig egy hazai, - augusztusi vagy szeptemberi- workshop keretében, valamint promóciós anyagokban ismertetik majd. A rendezvényre a norvég partner is Magyarországra utazik.

Az együttműködő települések a következők lesznek: Fosnes Hidegkúttal, Abasár Hoylandet-tel, Etyek-Verdallal, Szentendre Stange-vel, Bük pedig Steinkjerrel együttműködésben valósítja meg mintaprojektjét. A pilot résztvevők az ülés keretében egyeztettek a lehetséges témákról is; a nemek közötti esélyegyenlőség témakörét sokféle, izgalmas szempontból kívánják megvizsgálni, számos civil szereplő bevonásával. A tanulmányutak említett fókuszpontjai között szerepeltek többek között: a hivatali szervezeti munka felépítése nemek közötti esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele; a fiatal nők munkaerőpiacra való visszaintegrálása a szülési szabadságot követően; a női politikusok kapacitásfejlesztése; a választott státusszal járó feladatok összehangolásának módjai egyéb munkahelyi megbízásokkal és a családi élettel; a gazdálkodói tevékenységekben való munkamegosztás nők és férfiak között; a gyermekellátó rendszerek között különbségek feltárása; a hagyományos szerepfelfogások átértékelésének lehetőségei; sztereotípiák elleni küzdelem formái; a kora gyermekkortól történő ítéletmentes gondolkodásra való nevelés módozatai.

A pilot programban résztvevő magyar és norvég képviselők szoros együttműködésben tevékenykednek településeik más vezető politikusaival is, munkájuk megerősítéseként a rendezvény egy részén részt vett dr. Lénártné Benei Anikó, Abasár polgármestere, dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere, a TÖOSZ társelnöke és Garaguly Tibor, Etyek polgármestere is. Mind a norvég, mind pedig a magyar résztvevők településeiken hasznos és példaértékű munkával támogatják a nemek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységeket, így a mintaprojekt választott képviselőit hamarosan rövid portrékon keresztül mutatjuk majd be honlapunkon.

Hirdetés