Az előző tanévben tovább nőtt az évfolyamismétlők aránya az általános iskolák első évfolyamain. Csaknem ötezer kisdiáknak kellett évet ismételnie.


A 2022/2023-as tanévet az elsősök 5,2 százaléka kezdte évismétlőként. A Népszava megkeresésére a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) azt közölte, hogy a bukások aránya ezen az évfolyamon volt a legmagasabb. Mivel a KSH adatai szerint 94.342 gyerek járt első osztályba, az 5,2 százalék azt jelenti, hogy 4906 gyermek évismétlőként kezdte újra az iskolát.

A többi évfolyamon 0,7-2,3 százalék között volt a bukási arány. A lap szerint az elsősök kiugró bukási aránya összefüggésben lehet az Orbán-kormány három éve bevezetett intézkedésével, a hatévesek kötelező beiskolázásával. Az iskolaérettségről ugyanis már nem a szülő, az óvodapedagógus dönt, a tankötelezettség elhalasztását az Oktatási Hivatalnál külön kell kérvényezni.

Mivel sok gyermek éretlenül kerülhet be az iskolába, náluk hosszabb távon és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki beilleszkedési, tanulási, magatartási problémák. Ezt látszik igazolni, hogy a tavalyi tanévben tovább, csaknem 60 ezerre nőtt a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma.

A KSH adatai szerint ők az iskolások 8,3 százalékát tették ki. A többség integrált nevelésben, oktatásban részesült. A legtöbb gyereknél súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartási zavart (69%), enyhe értelmi fogyatékosságot (10%), autizmus spektrum zavart (8,6%) állapítottak meg.

Az előző évi 6,5 százalékról az elsősök körében 7,1 százalékra nőtt az SNI-tanulók aránya, míg nyolcadikra már elérte a 10 százalékot (az előző tanévben 9,8 százalék volt). A hatévesek kötelező beiskolázásának elhalasztását, bevezetése óta egyre több szülő kéri az Oktatási Hivataltól.

„A Pedagógusok Szakszervezete már régóta hangsúlyozza, hogy az a törvény, amely annyit tesz, hogy az általános iskola elkezdése kötelező 6 éves korban, ez alól felmentést pedig csak egy teljesen arctalan bizottság hozhat, akinek semmilyen kapcsolata nincs a gyerekkel, az ide fog vezetni. Sajnos ez nem előzmény nélküli, mert már a tavalyi tanévben is kénytelen volt 10 ezer elsős osztályt ismételni” - nyilatkozta a PDSZ alelnöke, Gosztonyi Gábor.

„Itt tehetjük fel a kérdést, hogy a szakszervezet vagy a szülők részéről, hogy miért kell ennek kitenni a gyereket. Eleve egy olyan iskolai kudarcba kényszeríteni, hogy már az első osztályban elvenni a kedvét a következő 12 évtől. Ez teljesen értelmetlen rendelkezés. Előbb-utóbb a kormány valakire rákeni a felelősséget, és be fogja látni, hogy ez elhibázott döntés volt, vissza fogja állítani, hogy a gyerekekről azok dönthessenek, akik ismerik őket, a szülők, az óvodapedagógus és esetleg az ott dolgozó óvodapszichológus és fejlesztő pedagógus. Ők tudják megítélni, hogy egy gyerek iskolaérett-e vagy jót tenne-e neki, ha egy évig még az iskolában maradna" - fejtette ki álláspontját.

Hirdetés