allami szamvevoszekKészen áll az Állami Számvevőszék arra, hogy a 2014. április 6-án megtartott országgyűlési választást követően, a törvényi előírásoknak megfelelően lefolytassa a kampányidőszakban felhasznált pénzek elszámolásának ellenőrzését. Ezt az ÁSZ közleményben tudatta az Országos Sajtószolgálat útján.

Az országgyűlési képviselők választását követően lefolytatandó ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az egyéni képviselőjelöltek és a pártok, valamint a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok a kampányidőszakban betartották-e a kampánypénzek felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos előírásokat. Az Állami Számvevőszék a törvényi előírás szerint a választáson mandátumhoz jutott jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásait ellenőrzi hivatalból.

Az ÁSZ – szintén törvényi előírás szerint – az országgyűlési képviselethez nem jutott jelöltek vagy jelölőszervezetek kampányköltéseit más jelölt vagy jelölőszervezet kérelmére ellenőrzi. Az ellenőrzés iránti kérelmet a törvényben meghatározottak szerint, a választást követő három hónapon belül lehet benyújtani bizonyítási indítvány csatolásával. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az ÁSZ készen áll arra, hogy kérelem alapján bármely, adott esetben minden, a választáson indult egyéni jelölt, vagy jelölőszervezet elszámolását ellenőrizze.

Az ÁSZ a törvényi előírás értelmében a választást követő egy éven belül végzi el az ellenőrzéseket. Minden esetben utólagos pénzügyi szabályossági ellenőrzést végez, amelyet a jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásaira, bizonylataira, egyéb dokumentumaira (pl: szerződések, megállapodások, bankszámlakivonatok, adományozók befizetését igazoló postai utalványok, számlák, kiadások és költségek elszámolási dokumentumai), egyéb közzétett adataira, valamint a sajtótermékek által megküldött, az ÁSZ honlapján közzétett adatokra alapoz.

A törvényi előírás értelmében minden, a választáson indult jelöltnek és jelölőszervezetnek a választást követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezt megalapozó bizonylatokat az ellenőrzés lezárásáig a pártoknak és egyéni jelölteknek meg kell őrizniük az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében.

Emlékeztetünk arra, hogy korábban tájékoztatót tettünk közzé a kampánypénzek ellenőrzésének szempontjairól, az elszámoltatás általános követelményeiről. A tájékoztató megtalálható az ÁSZ honlapján a "Választás 2014" menüpont alatt.

Kiadó: Állami Számvevőszék – Forrás: OS

Hirdetés