phdA közigazgatás megújításában mérföldkövet jelent a tavalyi év: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ekkor indította el közigazgatás-tudományi szakirányú Phd továbbképzését, így a terület iránt elhivatottaknak is lehetőségük nyílik a doktori cím megszerzésére. A változásra reagált a Doktoranduszok Országos Szövetsége is, ahol létrejött a Közigazgatás-tudományi Osztály. A csoport terveiről, szakmai konferenciáiról Juhász Lilla Mária elnök nyilatkozott a Rádió Orientnek.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. decembere óta köztestületi formában működő érdekképviseleti szervezetként végzi munkáját, ami azt jelenti, hogy a Magyarországon doktori tanulmányokat folytatók automatikusan a szervezet tagjaivá válnak, tudományos szakterületüknek és érdeklődésüknek megfelelően különböző tudományos osztályokba tagozódva. A Közigazgatás-tudományi Osztály létrejötte több évtizedes igényt elégített ki, melyben szerepet játszott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Az osztály kiemelt célja, hogy a „közjóért” szellemiséget követve képes legyen megteremteni azt a fórumot, mely befogadja, átadja és közvetíti a közigazgatás elméleti, gyakorlati eredményeit,. A csoport országos szinten fogja össze a doktoranduszképzést, így budapesti, miskolci, debreceni, pécsi, győri tagjaik is vannak. – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való együttműködésük kiemelt, de a jogi karok és más közigazgatás iránt elhivatott doktori iskolák tanulóit is befogadják. Lassan egy éves fennállása óta 35 doktorandusz vesz részt az osztály munkájában és a jövő héttől további tagok megválasztására kerülhet sor. A rendészeti- és hadtudományi doktorandusz közösségekkel szintén jó az együttműködésük, így a köztisztviselők, kormánytisztviselők, a hivatásos kutató-utánpótlás közösen tud gondolkodni a jövő fejlesztéseiről összehangolva a közszolgálati életpályák fejlesztését.

A Közigazgatás-tudományi Osztály hasznos szakmai rendezvényeket, kutatói workshopokat szervez továbbá közigazgatási esemény adatbázist működtet, mely folyamatos tájékoztatást nyújt az aktualitásokról. Egyéves fennállásuk alkalmából Biró Marcell államtitkár fővédnökségével nagyobb szakmai konferenciát tartanak, „A közigazgatás-tudomány fejlődésének irányai” címmel pedig egy országos road show-t és szakmai beszélgetéseket terveznek újabb tagok bevonására.

A „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóján”, a 'Tavaszi szél' országos doktorandusz konferencián is képviselteti magát a közigazgatási osztály, a többi közel 20 szekció résztvevői mellett. A konferencia fővédnöke Prof. Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke lesz, megrendezésére a Debreceni Egyetemen 2014. március 21-23. között kerül sor. A közigazgatás-tudományi szekcióban 20 előadás várható. Témáik az elmúlt időszak reformfolyamataira épülnek úgy, mint közszolgálati emberi erőforrás menedzsment, a közszolgálati személyzetpolitika és az anti-korrupciós szakpolitika megújítása, az etikai reformok, a jó állam, a jó közigazgatás koncepciója és a kormányablakok létrehozása. A tematikában is hangsúlyos szerepet kap az a szemléletváltás, miszerint a közigazgatás ügyfél- és szolgáltatás-orientálttá kell váljon.

Az osztály a határon túli magyar kapcsolatok fejlesztését és az uniós valamint nemzetközi kapcsolatok ápolását is serkenteni kívánja, 2014-ben az ír válságkezelési gyakorlat megismerése és egy finnországi tanulmányút révén - emelte ki a beszélgetés során Juhász Lilla Mária.

Az osztály működésének kiemelt célja, hogy a közigazgatási kutató-utánpótlás számára lehetőségeket biztosítson a fejlesztői, alkotói gondolkodásmód kiteljesítésére és a gyakorlatban lezajló reformfolyamatok felhasználják az elméleti vívmányok sikereit.

Hirdetés