polA költségvetési szervek, városi önkormányzatok számára biztosít egységes gazdálkodási és ügyviteli funkciókat, a pénzügy, számvitel, költségvetés–előirányzat kezelés, valamint a beszámoló-készítés és központi adatgyűjtés (KGR-K11) területén tetszőlegesen paraméterezhető alkalmazáscsomag, a Polisz Komplex Költségvetési Gazdálkodás Rendszer.

A rendszer magas fokú integráltsága segít megszüntetni a párhuzamos feldolgozásból adódó problémákat, valamint lehetővé teszi, hogy a munkatársak az érdemi munkára tudják az idejüket fordítani.
A Polisz® Komplex Költségvetési Gazdálkodás Rendszer megfelel a 249/2000 (XII.24.) korm. rendeletben meghatározott követelményeknek.
és tetszés szerinti gazdálkodási modellnek megfelelő funkcionalitással rendelkezik. A fejlesztése során elsődleges szempont volt a vezetői, döntéshozói szint megfelelő tájékoztatásának biztosítása, valamint a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli törvény és egyéb speciális jogszabályoknak való teljes körű megfelelőség.
A rendszer lehetőséget biztosít az önálló, részben önálló intézmények komplex rendszerbe történő integrálására, megvalósítva ezzel a valódi kincstári működést. Ezen kívül a munkatársak több időt fordíthatnak az érdemi munkára, mint a felesleges adatgyűjtögetésre, manuális nyilvántartások vezetésére.

A felhasználó Windows alapú számítógépén csak Internet elérés kell ahhoz, hogy a Polisz alkalmazáshoz hozzáférjen.

A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. termékéről a mellékelt tájékoztatóban olvashatnak részletesebben.

Hirdetés