naptarMikor kell az öregségi nyugdíj (korhatár előtti ellátás) folyósítását szüneteltetni?

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 83/C. § alapján az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony kezdő hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

Az új szabály 2013. január 1-jén lépett hatályba rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

Azon személyek részére azonban, akik nyugdíjasként már 2013. január 1-jén már a Tny. 83/C. §-ában meghatározott jogviszonyban álltak, szükséges volt egy átmeneti időszakot meghatározni, amely kellő felkészülési lehetőséget biztosít a jogszabály által előírt, megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra. Ennek érdekében a Tny. 102/I. §-a a nyugellátás szüneteltetését a 2013. január 1-jén már jogviszonyban álló személyek esetében csak egy későbbi időponttól, 2013. július 1-jétől teszi kötelezővé. E személyi körnek a jogviszony fennállását 2013. április 30-ig kell bejelentenie a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, és az ellátás szüneteltetésére esetükben csak akkor kerül sor, ha a jogviszonyuk 2013. június 30-át követően is fennáll.

Az öregségi nyugdíj/korhatár előtti ellátás szünetelésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak/ellátottnak minősül.

Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az említett jogviszony megszűnését. A nyugellátás újra folyósítása előtt a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit is alkalmazni kell. Ez azt jelenti, ha az érintett személy nem töltötte be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor vizsgálni kell, hogy a tárgyévben az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladta-e a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát, azaz 2013-ben az 1 764 000 forintot. Ha az éves keretösszeg kimerítésre került, akkor adott évben a nyugellátás újra folyósítására nem kerülhet sor.

A hivatkozott rendelkezést a korhatár előtti ellátásban részesülőkre és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati járandóságára is alkalmazni kell.

Példák:

1) Ha a nyugdíjban részesülő személy kérdéses jogviszonya 2010. január 1-jétől fennáll, de 2013. február 28-án megszűnik, a nyugdíj szüneteltetésre nem kerül.

2) Ha a nyugdíjban részesülő személy kérdéses jogviszonya 2010. január 1-jétől folyamatosan fennáll, akkor a nyugdíj 2013. július 1-jétől szüneteltetésre kerül.

3) Ha a nyugdíjban részesülő személlyel kérdéses jogviszonyt 2013. január 15-től létesítenek, akkor az ellátás 2013. február 1-jétől a jogviszony megszűnése napját magában foglaló hónap utolsó napjáig szünetel.  

Milyen bejelentési kötelezettsége van a nyugdíjasnak?

Bejelentési kötelezettsége van mind a nyugdíjban, mind a korhatár előtti ellátásban részesülő személynek, ha közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít. A jogviszony létrejöttétől számított 15 napon belül kell a bejelentést megtenni az érintett törzsszámára hivatkozva a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Amennyiben a nyugellátásra jogosult személy az igény elbírálásának időtartama alatt létesít meghatározott típusú biztosítási jogviszonyt, akkor annak tényét az igényelbíráló szervnek kell bejelentenie.

(Pl.: az ügyfél jogviszonya 2013. január 13-án megszűnik, a nyugellátás megállapítását 2013. január 14-től kéri, 2013. január 29-től - még az első fokú eljárás időtartama alatt - közfoglalkoztatási jogviszonyt létesít. Ebben az esetben - legkésőbb 2013. február 13-ig - a bejelentési kötelezettségét a nyugdíjigényét elbíráló nyugdíjbiztosítási igazgatóság felé kell teljesítenie.)  

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a nyugdíjas az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére köteles.

(Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)

Hirdetés