temeto01Az önkormányzati segély mellett kölcsönt is igénybe vehetnek a temettetéshez az elhunytak rászoruló hozzátartozói. Azt azonban kevesen tudják, hogy azok, akik szeretnének biztosak lenni abban, hogy megadják számukra a végső tisztességet, a párnacihába dugdosott pénznél biztosabb módon, akár előre is gondoskodhatnak saját temetésükről.

Akár több százezer forintba is kerülhet napjainkban egy temetés, ezért sokak számára jelent komoly, egyeseknek szinte megoldhatatlan anyagi terhet megadni hozzátartozóik számára a végtisztességet. Nem véletlen, hogy az önkormányzatok egyre többet költenek temetési segélyre. 2000-ben 1,2 milliárd forintot, 2010-ben már 1,7 milliárd forintot fordítottak erre a célra, úgy, hogy éppen a megemelkedett temetési költségek miatt az emelkedő összegből csökkenő számú embernek tudtak támogatást nyújtani: a 2010-es 77 ezerrel szemben 2010-ben már csak 45 ezernek.

Mégpedig valószínűsíthetően csak a jogszabályban előírt minimumot, vagyis a helyben szokásos temetési kiadások 10 százalékát – a Központi Statisztikai Hivatal szerint legalábbis erre lehet következtetni az egy támogatottra jutó 22 ezer forintos összegből és a köztemetések átlagos, 90 ezer forint körüli költségéből.

A munkáltatók által – kizárólag házastárs vagy egyenes ági rokon temettetésére – adható temetési segélyként nyújtott támogatás összegéről nem vezetnek statisztikát, de az biztos, hogy egyre többen szorulnak külső forrásra a temetési költségek előteremtéséhez. 2011-ben ezért is határozta el a füzesgyarmati önkormányzat, hogy a temetési segélyen kívül, igény esetén, százezer forintig kamatmentes temetési kölcsönt is biztosít. A kölcsönt, amelyet a folyósítást követő egy éven belül kell visszafizetni, azok vehetik igénybe, akik családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének – jelenleg ez 28.500 forint - kétszeresét, egyedülállók esetén pedig a két és félszeresét.

Az utóbbi években azonban, különösen a temetkezési cégek, már azokra is gondoltak, akik nem akarják hozzátartozóikat terhelni, vagy nem szeretnék a véletlenre bízni, hogy megkapják-e a kellő végtisztességet. Nyíregyházán már csaknem húsz éve mindenkinek lehetősége van még életében szerződni a helyi temetkezési vállalattal, és megvásárolni nem csak a leendő sírhelyét vagy síremlékét, de a saját temetését is. Mégpedig a mindenkori aktuális tarifa szerint. Ez azt jelenti – mondja Szekrényes András, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója -, hogy bármikor is búcsúzzon az árnyékvilágtól az illető, és bármennyibe kerüljön akkor az általa kért végtisztesség, a temettető cég semmilyen további anyag igényt nem támaszt a hozzátartozói felé. 1996 óta már több mint 200 ilyen temetés volt a megyében, és jelenleg is 180-nál több élő szerződése van a vállalatnak.

A Budapesti Temetkezési Intézetnél szintén bárki kortól és egészségi állapottól függetlenül előre gondoskodhat saját vagy hozzátartozója eltemetéséről. A temetésfajtától függően 90-200 ezer forint közötti díjat egy összegben, vagy részletekben is ki lehet fizetni. Mint Tóth Gábor szolgáltatási igazgató elmondta, a fővárosban 1995 óta létezik ez a lehetőség, az intézet jelenleg 6000 aktív szerződéssel rendelkezik. Az igénylők legnagyobb része 60 év feletti, és sokan vannak közöttük, akik számára – csakúgy, mint Nyíregyházán – az az idősotthon köti meg a szerződést, ahol él, és amelynek egyébként is szerződésben vállalt kötelessége lesz gondoskodni lakója végtisztességéről.

A jövő évtől lesz szociális temetés
Nagy port vert fel tavaly az a törvénymódosítás, amely elvileg már ettől az évtől lehetővé tette volna a szociális temetést, vagyis azt, hogy saját maga temesse el halottját egy erre kijelölt temetőparcellába az, aki a temettetést nem tudja megfizetni. Szociális temetésnél a hozzátartozót nem terhelik költségek, az állam ingyenesen biztosítja a sírhelyet és a koporsót vagy az urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, szállításáról. A hozzátartozónak vagy általa felkért segítőknek kell ugyanakkor gondoskodni az elhunyt temetésre való előkészítéséről (mosdatásáról, felöltöztetéséről), a sír kiásásáról, visszahantolásáról, a koporsó vagy az urna szállításáról a temetőn belül. (Ha a haláleset kórházban történt, vagy az elhunytat felboncolták, az intézmény készíti elő a holttestet a temetésre.) A jogszabályi változtatás hatályba lépését végül egy évvel elhalasztották, így minderre csak 2015-től lesz lehetőségük a rászorulóknak.

(vg.hu)

Hirdetés