ho1Magyarország földhőtermelési potenciálja – nem számítva az aktív vulkáni területeket – a világ legjobbjai közé tartozik. Egyes becslések szerint Magyarország területének 70%-n található hasznosítható termálvíz, tehát bőséggel áll rendelkezésre geotermikus energia, mégsem használjuk ki kellőképpen az ebben rejlő lehetőségeket.

A fürdők létesítésén túl, sajnos elég alacsony azon beruházások száma, mely a termálvíz energiatermelő képességet használja ki.

Néhány pozitív példát azért lehet találni arra, hogyan lehet hasznosítani a geotermikus energiát. Több évtizedes gyakorlata van a geotermikus energia felhasználásának, elsősorban az Alföld déli felében. Ismeretes, hogy több, mint 300 termálfürdő van hazánkban, egyre nagyobb részük már fűtésre is használja a kitermelt forró vizet. Több száz kút termel hévizet energetikai célra. Jelentős számú kertészet fűti üvegházait földhővel és jó néhány településen a kommunális fűtést is – lecserélve az egyre költségesebb földgázt - így oldják meg. Ugyanakkor, a szakértők számításai szerint a felhasználható hazai geotermikus energia kapacitásnak jóval kevesebb, mint 10%-át használjuk ki.  

Figyelembe véve hazánk közismerten magas geotermikus potenciálját,a földhőtermelés több évtizedes gyakorlatát, hagyományait és az import energia magas arányát, a Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv ambiciózus, de műszakilag biztosan teljesíthető célokat tűzött ki 2020-ig. Eszerint a földhő alapú hőhasznosítás csaknem négyszeresére növekedhet. Így 50 – 100 közé eshet azon települések aránya, amelyekben a közintézmények kommunális fűtését korszerű és környezetkímélő vízvisszasajtolásos geotermikus energiatermelő rendszerrel oldják meg. A következő években ehhez igazítják az Európai Uniós támogatásokat.

Azok a települések válthatják ki földgáz függőségüket, saját termelésű geotermikus energiára, akik pályáznak energetikai Európai Unió által finanszírozott programokra, ez esetben bizonyos önrészt biztosítaniuk kell. A másik lehetőség magántőke bevonása.  

Ez utóbbira biztosít megoldást az SWR Bauconsulting Kft. A tavalyi évben kialakult a cég műszaki és finanszírozási koncepciója és megkötötte az első megállapodásokat, szerződéseket hazai önkormányzatokkal energiaparkok létesítésére. Ahol megfelelő a geotermikus potenciál, elkezdődtek az első geotermikus projektek előkészítési munkái.  

ho2Milyen felhasználási lehetőséget rejt magába a geotermikus energia hasznosítása? Az a nagyszerű dolog ebben, hogy számos hasznos „mellékterméke” is van az energiatermelésen kívül.

Az elektromos energia termeléssel, mely az erőmű nagyságrendjétől függően a település teljes áramigényét is kielégítheti, sőt ezen túlmenően a központi hálózatba való betáplálás révén közvetlenül bevételi forrást is képezhet. Adott esetben a kinyerhető geotermikus energiával  az önkormányzat által fenntartott összes ingatlan fűtési energiáját biztosítani lehet. A megmaradt energia többi része szabadon a piaci körülményeknek megfelelő módon hasznosítható magánszemélyek és vállalkozások számára.

ho4A termálfürdő céljára történő hasznosítás során a felszínre kerülő  metán kísérőgáz pedig elektromos energia elállítására alkalmazható.

A már fűtésre felhasznált, de még legalább 30 fokos hőmérsékletű vízzel megoldhatók sportlétesítmények pld. focipálya vagy utcaburkolatok fűtése, melynek révén elérhető a jegesedés megszüntetése és szükségtelenné válhat a hóeltakarítás is.

A felsorolást napestig lehetne folytatni, fantáziánknak semmi nem szabhat gátat, cselekedjünk hát. Mindenképpen   szükség van egy megbízható szakmai partnerre, kivel elképzelésünket valóra válthatjuk. Rendelkezésre áll valamennyi önkormányzat számára az SWR Bauconsulting Kft. a www.swrconsulting.hu honlapon lévő elérhetőségeivel.

Hirdetés