Hirdetés
PDF Nyomtatás

A BEMSZ és ETK zRt. e-learning kurzusai belső ellenőrök, illetve önkormányzati és intézményi vezetők számára.

E-learning tananyagaink a belső kontrollrendszer minden elemére kiterjedő ismeretek részletes összefoglalásával kívánnak módszertani és technikai segítséget nyújtani a vezetésnek és a belső ellenőröknek a jogszabályi követelmények teljesítéséhez, az egyes rendszerek megfelelő kialakításához, működtetéséhez és felügyeletéhez, hogy az hatékonyan szolgálja a vezetést céljai elérésében. A belső ellenőr szakmai továbbképzés részeként tananyagainkat a nemzetközi ajánlásokra, a hazai jogszabályi előírásokra, valamint útmutatókra figyelemmel készítettük el.

 

Tananyagok ( a részletes ismertető megtekintéséhez kattintson a Bővebben  gombra)

I. Szabályozottság témakör

a.) a költségvetési szerv belső szabályozottságának ellenőrzése    –    Bővebben

b.) kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás és érvényesítés    –   Bővebben

c.) az emberi (humán) erőforrás-gazdálkodás szabályozása, ellenőrzése – Bővebben

Egy tananyag ára 12.000 Ft + áfa

 

A tananyagok egyszerre, kedvezményesen is megrendelhetők.

A Szabályozás témakör 3 tananyaga egyben 30.000.- Ft + áfa áron megvásárolható. A kurzusok feldolgozására 6 hét áll rendelkezésre.nyilLetölthető megrendelőlap

Kinek ajánljuk:

A tananyagokban foglalt ismeretek hasznosak lehetnek a különböző szintek irányítását, vezetését ellátó minden vezetőnek, de különösen a belső ellenőrök számára.

 

Szakértői névjegyzék

Az e-learning oktatási csomag illeszkedik a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének képzési rendszeréhez.

  • A BEMSZ szakértői oklevele, valamint a Szakértői Névjegyzékben való szereplés megújítható minimum három e-learning tanfolyam sikeres elvégzésével.

 

Szakértői Névjegyzékben maradáshoz
Három e-learning tananyag elvégzése: 36.000 Ft + áfa, kedvezményes ár 30.000 Ft + áfa   

 

A szakértői névjegyzéket a BEMSZ honlapján (www.iia.hu) folyamatosan frissítve közzéteszi.

Letölthető program (word)

 

Kiértékelés

Valamennyi e-learning tananyag automatikusan kiértékelődő teszttel zárul. A teszt 15 kérdésből áll, egy tesztfeladat sikeres megoldása 1 pontot eredményez. Lehetőség van a végleges leadás előtt a kiértékelt, de hibás válaszok javítására. Sikeres vizsgát tesz, aki a teszt megoldása során legalább 12 pontot ér el.

 

A II. félévtől elérhető tananyagok:

 

II. Visszaélések kezelése, megelőzése
a.) etikai kódex, etikus magatartás, összeférhetetlenség, magatartási követelmények
b.) szabálytalanság kezelés
c.) folyamatleírások és közbeszerzés

III. Kockázatkezelés
a.) külső kockázatok kezelése
b.) belső kockázatok kezelése
c.) kontroll stratégiák és tevékenységek

IV. Monitoring
a.) ellenőrzési nyomvonal
b.) vezetői információs rendszer
c.) jelentési kötelezettség

vezetők számára.

E-learning tananyagaink a belső kontrollrendszer minden elemére kiterjedő ismeretek részletes összefoglalásával kívánnak módszertani és technikai segítséget nyújtani a vezetésnek és a belső ellenőröknek a jogszabályi követelmények teljesítéséhez, az egyes rendszerek megfelelő kialakításához, működtetéséhez és felügyeletéhez, hogy az hatékonyan szolgálja a vezetést céljai elérésében. Az egyes tananyagok a szervezetek feladatainak legfontosabb területeit részletekbe menően dolgozzák fel, gyakorlati példákkal segítve a mindennapi munka hatékony elvégzését.

Tananyagainkat a nemzetközi sztenderdekre, ajánlásokra, a hazai jogszabályi előírásokra, valamint útmutatókra figyelemmel készítettük el 

Ossza meg a bejegyzést